REKLAMA

AGORA: Decyzja o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)

2021-09-22 17:52
publikacja
2021-09-22 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Decyzja o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu 12/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. informuje, iż powziął wiadomość o umorzeniu części pożyczki preferencyjnej udzielonej Helios S.A. przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. ze skutkiem od dnia 24 września 2021 r.
Wartość umorzenia wynosi 3.129.000,00 PLN. Pozostała część pożyczki wynosi 1.902.000 PLN i będzie płatna w 10 równych kwartalnych ratach.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
19/2021 Decision on the partial cancellation of the preferential loan granted to a subsidiary company (Helios S.A.) from Polish Development Fund S.A. Regulatory filingThe Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw ("Agora", "Company") with reference to the report no. 12/2021 published on 9 June, 2021, informs that the Company learned about the cancellation of a part of the preferential loan granted to Helios S.A. by the Polish Development Fund S.A. with effect from 24 September 2021.The redemption value is PLN 3,129,000.00. The remaining part of the loan amounts to PLN 1,902,000.00 and will be payable in 10 equal quarterly instalments.Legal basis: Art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124 / EC, 2003/125 / EC and 2004/72 / EC - confidential information

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Bartosz Hojka Prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki