REKLAMA

Podwyżka za więcej godzin przy tablicy? Nauczyciele oburzeni pomysłem resortu

2021-09-27 13:08
publikacja
2021-09-27 13:08

Prezydium Zarządu Głównego ZNP w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela, przedstawione przez kierownictwo MEiN – poinformował prezes związku Sławomir Broniarz. Zaapelował do pozostałych związków – FZZ i oświatowej "S" – o wspólne działanie w tej sprawie.

Podwyżka za więcej godzin przy tablicy? Nauczyciele oburzeni pomysłem resortu
Podwyżka za więcej godzin przy tablicy? Nauczyciele oburzeni pomysłem resortu
fot. Adam Chełstowski / / FORUM

W poniedziałek zebrało się Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Przyjęło stanowisko w sprawie projektowanych zmian w Karcie nauczyciela, przedstawionych w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

"Związek Nauczycielstwa Polskiego w pełni odrzuca propozycje zmian w ustawie Karta nauczyciela, które zostały przedstawione przez kierownictwo Ministerstwa Edukacji i Nauki" – poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz, który odczytał na konferencji prasowej stanowisko przyjęte przez prezydium zarządu głównego związku.

"Rozwiązania zawarte w propozycji resortu edukacji to skrajny przejaw lekceważenia nauczycieli i reprezentujących ich przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, dający poważny argument do podęcia działań protestacyjnych" – czytamy.

Według ZNP "deklarowana przez ministra Przemysława Czarnka +podwyżka+ płac kosztem zwiększenia pensum i odebrania niektórych dodatków oznacza, że nauczyciele sami sfinansują wzrost wynagrodzeń".

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

E-book

Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać


Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

"Mamy dość arogancji i braku szacunku dla zawodu nauczyciela ze strony decydentów oświatowych oraz niezrozumienia potrzeb 600-tysięcznej grupy zawodowej nauczycieli" – głosi stanowisko.

"Żądamy uniezależnienia kształtowania wynagrodzeń nauczycieli od woli polityków. Domagamy się powiązania systemu wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. To rozwiązanie jest przedmiotem inicjatywy ustawodawczej, pod którą podpisują się obecnie obywatelki i obywatele" – wskazuje ZNP.

W przyjętym stanowisku domaga się zmiany stanowiska resortu w kwestii proponowanych rozwiązań dotyczących nowego systemu wynagradzania nauczycieli. "Od tego uzależniamy dalszy udział Związku Nauczycielstwa Polskiego w pracach zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli" – poinformował związek.

Broniarz wskazał, że stanowisko musi być zwarte i esencjonalne, dlatego nie zawiera zapisów odnoszących się do szeregu kwestii, na które zwracają uwagę nauczyciele, m.in. z jednej strony na braku propozycji poprawy warunków pracy nauczycieli, a z drugiej propozycji wprowadzenia ośmiogodzinnej dodatkowej dyspozycji nauczycieli dla uczniów i nauczycieli na terenie szkoły.

"Nigdy się od tego nie uchylaliśmy, to jest na bieżąco realizowane w wymiarze o wiele większym niż pokazuje minister edukacji, tyle tylko, że robimy to czasami w warunkach skrajnie niekorzystnych w punktu widzenia jakości tych zadań, które uległyby poprawie, gdyby te warunki były godziwe. Bardzo często nauczyciele wskazują na brak pomieszczeń, wyposażenia, przestarzałe pomoce naukowe. Pan minister może powiedzieć, że jest to zadanie samorządów. Nie, to jest wspólne zadanie: polityków i samorządowców, albowiem od budżetu państwa przeznaczanego dla jednostek samorządu terytorialnego zależą warunki pracy i płacy nauczycieli" – powiedział.

Prezes ZNP zaapelował do pozostałych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty: Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i do Forum Związków Zawodowych o wspólne działanie w tej sprawie.

"Tutaj barwy polityczne, barwy związkowe absolutnie nie powinny nas dzielić. Powinniśmy ręka w rękę pracować. Mam nadzieję, że koledzy z +Solidarności+ wyciągnęli wnioski z porozumienia z 2019 r. i po raz kolejny nie dadzą się oszukać" – powiedział Broniarz.

Pytany przez dziennikarzy, na czym miałyby polegać działania protestacyjne, o których mowa w stanowisku Prezydium ZG ZNP, odpowiedział, że w pierwszej kolejności jest rozważana manifestacja w Warszawie z udziałem nauczycieli i przedstawicieli organizacji pozarządowych, która miałby się odbyć w październiku. "O działaniach będziemy na bieżąco informować" – dodał.

W miniony wtorek w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, w którego skład wchodzą przedstawiciele resortu edukacji, związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i korporacji samorządowych. Podczas niego minister Przemysław Czarnek i wiceministrowie Dariusz Piontkowski i Marzena Machałek przestawili propozycje zmian w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, dotyczące takich obszarów, jak m.in. system wynagradzania, czas pracy nauczycieli i awans zawodowy.

Propozycje resortu edukacji i nauki

MEiN proponuje m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego – i w ich miejsce wprowadzenie jednego.

Proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego). Resort wyjaśnia, że zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, w związku z tym zakłada trzyletni okres przejściowy dający możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego.

Jednocześnie proponuje, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli) zobowiązany był "do bycia dostępnym" dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo.

MEiN proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140 proc., nauczyciela mianowanego – 181 proc., nauczyciela dyplomowanego – 219 proc. kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia – zgodnie z propozycją MEiN – określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia.

Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli wynosiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego – 4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego – 6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł brutto. Z kolei minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 4010 zł, nauczyciela mianowanego – 4540 zł i dla nauczyciela dyplomowanego – 5040 zł.

"Podstawowy zarzut, jaki stawiamy – jako ZNP – to pozostawienie starego, skompromitowanego systemu wynagradzania nauczycieli, opartego na tzw. kwocie bazowej" – powiedział wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński,

Za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce opowiadają się wszystkie trzy centrale związkowe: SKOiW NSZZ "Solidarność", Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. ZNP po raz drugi rozpoczęło zbieranie podpisów pod dotyczącym tego obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. Ubiegłoroczna zbiórka podpisów została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (56)

dodaj komentarz
jas2
"Domagamy się powiązania systemu wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej."

Oczywiście w porównaniu do średniego czasu pracy w gospodarce narodowej. Obecnie 40 godzin tygodniowo, bez wakacji i ferii.
szymon_xyz
Zdecydowanie! 40h i ani minuty dłużej. Żadnych wakacji i ferii - tylko urlopy wtedy, gdy pracownik/nauczyciel sobie życzy. Ja na przykład preferuję kwiecień i maj. Z chęcią przyszedłbym do cichej i pustej szkoły w sierpniu.
blind-oln
Nauczyciele zarabiają na godzinę powyżej średniej krajowej. Nie widzę powodu dla kolejnych podwyżek.
luxferre
Dużo powyżej. Ok 80-100pln wychodzi za godzinę, licząc wszystkie dodatki i dzieląc ich pensję przez czas wykonywania pracy (17h w tygodniu).
do tego w Europie przypada mniej więcej jeden nauczyciel na 20 uczniów. U nas jeden na 10.
Trzeba tych pasożytów zreformować i to szybko. Niech wolny rynek ich wycieni.
szymon_xyz
Choć minister Czarnek nie jest uważany za specjalnie bystrego, to nawet on nie twierdzi, iż nauczyciele pracują 18h w tyg. czy też zarabiają pow. średniej krajowej. Zastanawiające jak pozycjonują się hejterzy mający problem z elementarną matematyką wobec ministerstwa.
rubikk
Bardzo dobrze! Czarnek splinął na nauczycieli i chciał im wmówić, że deszcz pada. Dobrze, że chociaż Broniarz walczy o nauczycieli, mimo, że też wiele można mu zarzucić.
demeryt_69
Broniarz broni belfrów? Dobre sobie :)

nemeczek
Komentujący koncentrują się tylko na tym czy nauczyciele zarabiają dużo czy mało za taką pracę. Sedno jest gdzie indziej: nie nazywajmy podwyżką zwiększenia wypłaty powodowanej zwiększeniem godzin przy tablicy- to jest po prostu tani chwyt , na który nawet na tym forum można dać się nabrać i dyskutować o czymś innym. Drugą kwestią.Komentujący koncentrują się tylko na tym czy nauczyciele zarabiają dużo czy mało za taką pracę. Sedno jest gdzie indziej: nie nazywajmy podwyżką zwiększenia wypłaty powodowanej zwiększeniem godzin przy tablicy- to jest po prostu tani chwyt , na który nawet na tym forum można dać się nabrać i dyskutować o czymś innym. Drugą kwestią. którą nie zauważacie Państwo to powrót do PRL ..taki nauczyciel chemii, geografii, fizyki, biologii by mieć etat w szkołach wiejskich będzie musiał pracować w : 5 ! placówkach ( te przedmioty są tylko w klasach wyższych) . Jaki będzie tego efekt: ludzie odejdą, zostaną tylko tacy jak za PRL-u będzie JEDNA pani uczyć biologii, chemii, geografii i fizyki - sama skończywszy plastykę , reszta to kursy i po dyplomówki... to kwestia 6-8 lat
and00
Tylko że nauczyciele nie wyszli zawodowo z PRL
np Karta Nauczyciela jest tworem dyktatury Jaruzelskiego z '82 roku

Powiązane: Zarobki nauczycieli

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki