REKLAMA

ŻYWIEC: Rozpoznanie w wyniku finansowym należności długoterminowej w łącznej kwocie 194 939 tys. złotych.

2021-07-23 17:23
publikacja
2021-07-23 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-23
Skrócona nazwa emitenta
ŻYWIEC
Temat
Rozpoznanie w wyniku finansowym należności długoterminowej w łącznej kwocie 194 939 tys. złotych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Grupa Żywiec S.A. (,,Spółka’’) w latach 2007-2018 uiszczała podatek akcyzowy od piw smakowych uwzględniając w podstawie opodatkowania wpływ dodatków smakowych co skutkowało zawyżeniem podstawy opodatkowania. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości („ETS”) sprawa C30/17 Naczelny Sąd Administracyjny (”NSA”) potwierdził, że wpływ cukru/syropu smakowego dodawanego do piw smakowych po fermentacji powinien być wyłączony z podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym. Spółka złożyła wnioski o zwrot nadpłaconej akcyzy, które w większości nadal są rozpatrywane. Dwa z w/w wniosków o stwierdzenie oraz zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego (nadpłata za listopad 2010 oraz marzec 2012) były przedmiotem postępowania administracyjnego i sądowego. W efekcie tych postępowań w 2021 NSA wydał wyroki potwierdzające stanowisko Spółki. Podobne wyroki NSA zapadły również w innych sprawach o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym.
W czerwcu 2021 roku Grupa Żywiec S.A. otrzymała zwrot nadpłaconego podatku akcyzowego za lata 2007 i 2008 w łącznej kwocie 9 540 tys. złotych, w tym 3 785 tys. złotych z tytułu odsetek.
Po przeanalizowaniu ww. okoliczności, a także opierając się na ocenie niezależnych doradców podatkowych uznających prawdopodobieństwo zwrotu środków z tytułu nadpłaconego podatku akcyzowego za lata 2009-2018 jako wysokie, Zarząd Spółki zdecydował w dniu dzisiejszym rozpoznać należność długoterminową w łącznej kwocie 194 939 tys. złotych, z czego 153 775 tys. złotych stanowi kwota podstawowa, a odsetki 41 164 tys. złotych, co pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-23 Dariusz Tychowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki