REKLAMA

Wyniki PKN Orlen w II kw. 2021 w podziale na zagraniczne spółki z grupy i Energę (tabela)

2021-07-29 08:30
publikacja
2021-07-29 08:30
Wyniki PKN Orlen w II kw. 2021 w podziale na zagraniczne spółki z grupy i Energę (tabela)
Wyniki PKN Orlen w II kw. 2021 w podziale na zagraniczne spółki z grupy i Energę (tabela)
fot. Krystian Maj / / FORUM

Poniżej przedstawiamy wyniki PKN Orlen w drugim kwartale 2021 roku w podziale na zagraniczne spółki z grupy kapitałowej oraz na Energę. Dane przedstawione zostały w prezentacji wynikowej PKN Orlen.

ORLEN LIETUVA

mln PLN 2Q2021 2Q2020 różnica 1Q2021 różnica
Przychody 4 372 2173 101% 2848 54%
EBITDA LIFO -64 348 -- 66 --
EBITDA -5 161 -- 130 --
EBIT -45 121 -- 94 --
wynik netto -47 111 -- 89 --

* Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wzrostu notowań produktów i wyższych wolumenów sprzedaży (r/r).

* Nieznaczny spadek wykorzystania mocy rafineryjnych o 1 p.p. (r/r). Wzrost uzysku paliw o 4 p.p. (r/r) w rezultacie wyższego udziału rop niskosiarkowych w strukturze przerobu oraz dodatkowy przerób i komponowanie półproduktów z zapasów i importu.

* EBITDA LIFO niższa o 412 mln zł (r/r) głównie w efekcie braku dodatniego wpływu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) z 2Q20 roku w wysokości (-) 559 mln PLN (r/r), ujemnego wpływu (r/r) parametrów makro, w tym głównie spadku marż na oleju napędowym i ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz transakcji zabezpieczających. Powyższe ujemne efekty zostały częściowo skompensowane dodatnim wpływem dyferencjału U/B, wyższych marż na benzynie i paliwie JET oraz marż hurtowych (r/r), a także wykorzystaniem historycznych warstw zapasów.

* Wydatki inwestycyjne Orlen Lietuva w drugim kwartale wyniosły 68 mln zł, a w całym pierwszym półroczu 2021 roku sięgnęły 131 mln zł/.

GRUPA UNIPETROL

mln PLN 2Q2021 2Q2020 różnica 1Q2021 różnica
Przychody 5 676 2494 128% 4347 31%
EBITDA LIFO 283 97 192% 147 93%
EBITDA 427 -22 -- 382 12%
EBIT 186 -227 -- 143 30%
wynik netto 112 -198 -- 115 -3%

* Wzrost przychodów ze sprzedaży w efekcie wyższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz wyższych wolumenów sprzedaży.

* Wyższy (r/r) poziom wskaźnika wykorzystania mocy rafineryjnych o 38 p.p. w rezultacie braku cyklicznego postoju rafinerii i petrochemii w Litvinovie z 2020 roku oraz wpływu opóźnionego uruchomienia rafinerii w Kralupach po postoju z marca 2020 roku oraz dzięki wyższej konsumpcji rynkowej paliw.

* Niższy uzysk paliw o 4 p.p. (r/r) w efekcie zawyżonego poziomu z 2Q20 podczas cyklicznego postoju remontowego rafinerii w Litvinovie (przerób półproduktów zgromadzonych przed postojem remontowym).

* EBITDA LIFO wyższa o 186 mln zł (r/r) w efekcie pozytywnego wpływu parametrów makro, w tym głównie dyferencjału U/B i marż na benzynie i paliwie JET, braku ujemnego wpływu wykorzystania historycznych warstw zapasów z 2Q20 i wyższych wolumenów sprzedaży przy ujemnym wpływie przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania (NRV) w wysokości (-) 634 mln zł (r/r), marż handlowych na produktach rafineryjnych oraz wyższych kosztów ogólnych i pracy.

* Wydatki inwestycyjne Unipetrolu w drugim kwartale wyniosły 294 mln zł, a w całym pierwszym półroczu 2021 roku sięgnęły 541 mln zł.

GRUPA ENERGA

mln PLN 2Q2021 2Q2020 różnica 1Q2021 różnica
Przychody 3 228 2842 14% 3441 -6%
EBITDA 659 487 35% 758 -13%
EBIT 385 229 68% 494 -22%
wynik netto 284 -878 -- 384 -26%

* Wzrost przychodów ze sprzedaży to głównie efekt wyższych przychodów w Linii Biznesowej Wytwarzanie (wyższa produkcja energii w Elektrowni Ostrołęka, wyższe ceny sprzedaży energii oraz wdrożenie Rynku Mocy od 2021 roku).

* EBITDA Grupy Energa wyższa o 172 mln zł (r/r) z uwagi na wyższą o: 112 mln zł EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja – wzrost wynika przede wszystkim z wyższej marży na dystrybucji (efekt wyższego wolumenu), wyższych przychodów z przyłączy oraz niższych kosztów operacyjnych Linii

* 49 mln zł EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż – wzrost wyników w ujęciu(r/r) to w głównej mierze efekt niskiej bazy (w 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych,a także wyniki II kwartału 2020 roku były obniżone na skutek pandemii – realizacja straty na wyprzedaży nadwyżek energii) oraz ogólnej poprawy rentowności sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2021 roku.

* Wydatki inwestycyjne grupy Energa w drugim kwartale wyniosły 600 mln zł.

(PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki