UOKiK wydaje kolejne poglądy w sprawie kredytów opartych na franku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował kolejne istotne poglądy dotyczące spraw sądowych wytoczonych przez kredytobiorców. Tym razem urząd przyjrzał się klauzulom waloryzacyjnym w umowach Deutsche Banku i dawnego Polbanku EFG.

Klienci kwestionujący w sądach zapisy umów kredytowych opartych na walutach obcych mogą skorzystać ze wsparcia w postaci tzw. istotnego poglądu wydanego przez instytucję strzegącą praw konsumentów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotowuje tego rodzaju stanowiska na wniosek konsumenta albo przedsiębiorcy, ale może również zrobić to z własnej inicjatywy. Instytucja właśnie opublikowała dwa kolejne poglądy, w których podjęła się oceny zapisów w umowach kredytowych dotyczących zasad przeliczania walut.

(Bankier.tv)

W obu przypadkach z wnioskiem wystąpili konsumenci spierający się w sądach z bankami. Pierwszy z nich dotyczy umowy zawartej z Deutsche Bankiem. Kredytobiorcy wnieśli o uznanie za niedozwolone postanowień określających zasady przeliczania zobowiązania i rat z franka szwajcarskiego.

Drugi wniosek nawiązuje do sprawy sądowej wytoczonej przez klientów Polbanku EFG (przejętego później przez Raiffeisen Bank). Również w tym przypadku osią sporu jest abuzywność klauzuli indeksacyjnej, a dodatkowo klienci zwrócili uwagę na konieczność rozważenia ważności samej umowy.

W obu stanowiskach prezesa UOKiK przedstawiono omówienie m.in. klauzul dotyczących zasad ustalania kursów walut wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych oraz regulacji prawa bankowego obowiązujących w czasie zawarcia umowy. Urząd wskazuje, że kwestionowane przez klientów postanowienia można uznać za niedozwolone w świetle art. 385 Kodeksu Cywilnego.

„W związku z niedopuszczalnością zastąpienia abuzywnych postanowień przepisami dyspozytywnymi i zmianą ich treści przez sąd, istotne wydaje się rozważenie, czy umowa po wyłączeniu niedozwolonych postanowień może dalej wiązać strony i być wykonywana” – podkreślono w istotnych poglądach UOKiK. W ocenie prezesa urzędu sądy powinny uwzględnić takie rozwiązanie, o ile powodowie w pełni je akceptują i są przygotowani na konsekwencje takiego rozstrzygnięcia.

Michał Kisiel

Istotny pogląd UOKiK w sprawie Deutsche Bank Polska S.A., Sąd Okręgowy w Warszawie, sygn. akt I C 1261/16

Istotny pogląd UOKiK w sprawie Raiffeisen Banku Sąd Okręgowy w Poznaniu, sygn. akt: XVIII C 293/17/MI

Źródło:
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 3 yabool

I co z tego jak są przegrane sprawy w sądach. W Polsce jak Kaczyński nie rozkaże to niczego niebędzie!!!

! Odpowiedz
3 43 zara

Przykre jest tylko to, że istotne poglądy UOKiK tak naprawdę niczego konkretnego nie wnoszą do spraw frankowiczów, potwierdzają jedynie to, co od dawna powszechnie wiadomo: umowy indeksowane do CHF zawierają klauzule niezgodne z prawem i nie powinny kredytobiorców obowiązywać, a co za tym idzie, banki pobierają pieniądze od klientów nielegalnie.. Co z tego, skoro Państwo nie wspiera w żaden sposób pokrzywdzonych a sądy orzekają jak chcą, na zasadzie rosyjskiej ruletki, często wbrew poglądom UOKiK i powołanych biegłych..

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
4 35 qrara

Sprawa małżeństwa K. była pierwszą sprawą indywidualną, w której swój pogląd wyraził prezes UOKiK, przychylając się do stanowiska powodów. Prezes uznał, że klauzule, które nieprecyzyjnie wskazują przesłanki zmiany oprocentowania oraz sposób ustalania wysokości kwoty kredytu hipotecznego waloryzowanego do franka szwajcarskiego i rat kapitałowo-odsetkowych są niedozwolone.

Była to także jedna z pierwszych spraw dotyczących kredytów indeksowanych, w której został powołany biegły sądowy, i który poddał weryfikacji prawidłowość dokonanych przez powodów wyliczeń nadpłaty w spłacie kredytu. "Opinia biegłego w tej sprawie wykazała, że żądania powodów są zasadne"
W środę sąd w Łodzi uznał rację mbanku.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz