UOKiK chce większej ochrony dla kupujących mieszkania

analityk Bankier.pl

Od kilku lat obowiązuje tzw. ustawa deweloperska, która wprowadziła szereg zabezpieczeń chroniących nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym. Nie wypełniła ona jednak wszystkich luk grożących utratą środków przez kupujących. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje nowelizację ustawy.

Uchwalona w 2011 r. ustawa deweloperska znacząco wzmocniła pozycję kupujących mieszkania. Oprócz skodyfikowania wymogów informacyjnych dotyczących inwestycji wymogła ona m.in. użycie przez deweloperów rachunków powierniczych, na których osobno składowane są wpłaty wnoszone przez nabywców. Propozycja UOKiK-u ma dodatkowo zaostrzyć warunki wykorzystania pieniędzy powierzonych inwestorowi przez kupujących nieruchomości – to główny cel projektu nowelizacji.

(YAY Foto)

Urząd proponuje likwidację otwartych mieszkaniowych rachunków powierniczych bez zabezpieczeń. Ten typ rachunku, gromadzącego wpłaty nabywców, zakłada, że bank dokonuje wypłat środków deweloperowi zgodnie z ustalonym harmonogramem, ale nie sprawuje ścisłej kontroli nad rzeczywistym postępem prac. Ostatnia wypłacona transza może okazać się nie odzyskania w przypadku, gdy firma upadnie podczas realizacji inwestycji.

UOKiK chce, aby jedynymi dostępnymi dla deweloperów rachunkami były rachunki zamknięte (gdzie środki uwalnia się po przeniesieniu własności na nabywców) oraz otwarte, którym towarzyszy gwarancja wydana przez bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe. Klienci dewelopera w razie upadłości będą mogli odzyskać wówczas całość wpłaconych pieniędzy.

Jednocześnie urząd proponuje powiązanie harmonogramu wpłat klientów z realizacją kolejnych etapów inwestycji, nałożenie na bank prowadzący rachunek dodatkowych obowiązków kontrolnych oraz, w razie zatrzymania budowy, konieczność rozwiązania umowy o rachunek i zwrotu środków nabywcom.

Rachunek powierniczy też dla gotowych mieszkań

Dodatkowo przepisy ustawy deweloperskiej miałyby dotyczyć nie tylko mieszkania będące w trakcie budowy, ale również:

  • gotowych lokali – pieniądze kupującego byłyby chronione do czasu przeniesienia prawa własności, a deweloper musiałby utrzymywać rachunek powierniczych do chwili sprzedaży ostatniego lokalu w inwestycji.
  • Garaży, miejsc postojowych.
  • Boksów na rowery, udziałów w prawie własności związanych z inwestycją (np. osiedlowej ulicy).

Urząd proponuje, aby do umowy deweloperskiej obowiązkowo dołączać zgodę banku finansującego inwestycję na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu po wpłaceniu pełnej ceny. Obecnie, jak wskazuje UOKiK, w przypadku upadłości dewelopera bank-kredytodawca ma pierwszeństwo w zaspokojeniu się z nieruchomości.

Zmiany mają czekać również umowy rezerwacyjne, obecnie nie objęte regulacjami. UOKiK proponuje, aby opłata rezerwacyjna nie mogła przekraczać 1 proc. ceny nieruchomości. - Opłata rezerwacyjna ma mieć charakter kaucji. W przypadku zawarcia umowy deweloperskiej będzie zaliczona na poczet ceny mieszkania i trafi na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jeśli umowa rezerwacyjna zostanie rozwiązana, bo np. bank nie udzieli kredytu, to klient otrzyma pieniądze z powrotem. Gdyby natomiast nie doszło do podpisania właściwej umowy z winy dewelopera, to będzie musiał zwrócić opłatę w podwójnej wysokości – wskazuje Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Projekt ma też uregulować prawa i obowiązki stron umowy w przypadku upadłości banku. W prospekcie informacyjnym inwestycji konieczne będzie zawarcie ostrzeżenia o ryzyku utraty części wpłaconych środków (powyżej limitu gwarantowanego przez BFG – 100 tys. euro). Po planowanych zmianach deweloper będzie musiał, w razie upadłości banku prowadzącego rachunek powierniczy, jak najszybciej zawrzeć umowę z innym bankiem i poinformować o tym nabywcę. W przeciwnym, klient będzie mógł odstąpić od umowy deweloperskiej.

Założenia nowelizacji ustawy będą podstawą przygotowania projektu aktu, który następnie zostanie przekazany do konsultacji, informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Michał Kisiel

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj