REKLAMA

ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2021 r.

2021-07-15 14:17
publikacja
2021-07-15 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
ULMA Construccion SA
Temat
Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULMA Construccion Polska S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Ulma Construccion Polska S.A. (Grupa Kapitałowa) za okres I półrocza 2021 roku [w nawiasie przedstawiono dane za analogiczny okres 2020 roku].
Wstępne wyniki finansowe i operacyjne Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2021 roku:

Łączne skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 85 316 tys. zł [93 822 tys. zł] spadek -9,1%
w tym:
1) Przychody skonsolidowane w segmencie „obsługi budów”: 60 314 tys. zł [74 953 tys. zł] spadek -19,5%,
2) Przychody skonsolidowane w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”: 25 002 tys. zł [18 869 tys.. zł] wzrost 32,5%,
- Skonsolidowany EBITDA: 27 318 tys. zł [32 574 tys. zł], spadek o -16,1%
- Skonsolidowany zysk netto: 4 752 tys. zł [8 703 tys. zł], spadek o -45,4%
- Pozycja gotówkowa netto (gotówka pomniejszona o kredyty i powiększona o udzielone pożyczki):
59 981 tys. zł [58 387 tys. zł], wzrost o 2,7%.

Po słabym I kwartale 2021 roku, obciążonym zawirowaniami rynkowymi w ślad za trzecią falą pandemii COVID-19 oraz trudnymi warunkami atmosferycznymi, II kwartał 2021 roku przyniósł spodziewane ożywienie.

W analizowanym okresie I półrocza szczególnie istotne znaczenie dla prezentowanych wyników Grupy Kapitałowej ma działalności handlowa w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych”, tak na rynku polskim, jak również na rynkach eksportowych. Działalność ta już od początku bieżącego roku wskazuje na pozytywne tendencje, które w II kwartale dodatkowo zyskały na sile. Szczególne znaczenie ma działalność na rynkach eksportowych, gdzie Grupa Kapitałowa odnotowuje wzmożony popyt.

Wyniki sprzedażowe osiągnięte w segmencie „sprzedaży materiałów budowlanych” przyczyniły się do istotnego zmniejszenia luki sprzedażowej notowanej wciąż w segmencie „obsługi budów”. Jednakże nie udało się jej w pełni zneutralizować, co zaważyło na niższych łącznych wynikach Grupy Kapitałowej za okres I półrocza 2021 roku wobec wyników notowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2021-07-15 Henryka Padzik Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki