REKLAMA

STELMET S.A.: Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

2020-09-30 17:04
publikacja
2020-09-30 17:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_Uchwal_podjetych_przez_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Akcjonariuszy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STELMET S.A.
Temat
Treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbyło się bez formalnego zwołania, zgodnie z trybem określonym w art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych tj. na NWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki.
Uchwała zostaje przekazana wraz ze wskazaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” w głosowaniu nad uchwałą.
Dodatkowo Spółka informuje, iż NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, podczas obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Załączniki
Plik Opis
Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.pdfTreść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.pdf Treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Dominika Bieńkowska Członek Zarządu
2020-09-30 Piotr Leszkowicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki