0,0500 zł
-15,25% -0,0090 zł
REDWOOD HOLDING S.A. (RWD)

Informacja REDWOOD Holding S.A. w upadłości z dnia 28 sierpnia 2019 roku dotycząca uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki w kontekście notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
REDWOOD Holding S.A.
Temat
Informacja REDWOOD Holding S.A. w upadłości z dnia 28 sierpnia 2019 roku dotycząca uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Spółki w kontekście notowań akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 8 sierpnia 2019 r. REDWOOD Holding S.A. w upadłości („Spółka”, „Emitent”) poinformował raportem bieżącym nr 13/2019 r. o uprawomocnieniu się od dnia 31 lipca 2019 r. postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 3 czerwca 2019 r. o ogłoszeniu upadłości Spółki (dalej „Postanowienie”).

Mając powyższe na uwadze, a także fakt, że akcje Emitenta dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Spółka przekazuje akcjonariuszom i inwestorom informacje o podstawowych przepisach prawa w zakresie spółek publicznych, które wiążą się z uprawomocnieniem Postanowienia.

Zgodnie z art. 91 ust. 9 w zw. z art. 91 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) skutek w postaci zaprzestania podlegania obowiązkom wynikającym z Ustawy, powstałym w związku z ofertą publiczną akcji lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązkom określonym w rozdziale 4 Ustawy następuje z mocy prawa bez spełnienia warunków, o których mowa w art. 91 ust. 4-6 Ustawy, m. in. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki. Zniesienie dematerializacji akcji następuje nie wcześniej niż z dniem upływu tego terminu.

Jednocześnie w myśl art. 91 ust. 9a,10 i 11 Ustawy wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje w terminie, o którym mowa art. 91 ust. 9 Ustawy. Ponadto we wskazanym przypadku Krajowy Depozyt jest uprawniony do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego emitentowi. Wówczas uczestnicy Krajowego Depozytu są obowiązani przekazać spółce, w terminie wskazanym przez Krajowy Depozyt, dane osobowe akcjonariuszy, ze wskazaniem liczby akcji zapisanych na ich rachunkach papierów wartościowych na dzień zniesienia dematerializacji tych akcji.

W związku z powyższymi przepisami Spółka pragnie zwrócić uwagę uczestnikom rynku, że po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się Postanowienia, Spółka zaprzestanie wykonywania wskazanych powyżej obowiązków informacyjnych oraz zaistnieją podstawy do wykluczenia instrumentów finansowych Emitenta z obrotu giełdowego. Jednocześnie inwestorzy powinni mieć świadomość, że należy wówczas liczyć się także z wyrejestrowaniem akcji Spółki z rejestru prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 Michał Raj Syndyk masy upadłości
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.