RAWLPLUG: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.11.2019 r.

2019-11-22 15:00
publikacja
2019-11-22 15:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_NWZ_Rawlplug_S.A._z_dnia_22.11.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-22
Skrócona nazwa emitenta
RAWLPLUG
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A. z dnia 22.11.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu dzisiejszym, tj. 22 listopada 2019 r. we Wrocławiu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte i nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały NWZ Rawlplug S.A. z dnia 22.11.2019.pdfUchwały NWZ Rawlplug S.A. z dnia 22.11.2019.pdf Uchwały NWZ Rawlplug S.A. z dnia 22.11.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Piotr Kopydłowski Członek Zarządu ds finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki