REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: Podjęcie decyzji o niekontynuowaniu niektórych prac rozwojowych PZ CORMAY S.A.

2021-05-07 16:24
publikacja
2021-05-07 16:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-07
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o niekontynuowaniu niektórych prac rozwojowych PZ CORMAY S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PZ CORMAY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 maja 2021 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o niekontynuowaniu prac rozwojowych nad analizatorami Hermes oraz BlueBox („Analizatory”).

Powodem podjęcia powyższej decyzji były przedłużające się, o trudnym do określenia horyzoncie czasowym, prace nad wdrożeniem Analizatorów do produkcji i sprzedaży, a co za tym idzie zwiększone, w stosunku do wcześniejszych szacunków, ryzyko nieosiągnięcia w przyszłości przychodów pokrywających nakłady już poniesione oraz konieczne jeszcze do poniesienia, m. in. na dostosowanie Analizatorów do rosnących wymagań rynkowych przejawiających się w poszerzaniu funkcjonalności wprowadzanych na rynek analizatorów konkurencyjnych przy niższych niż możliwe do zaoferowania przez Spółkę, bez poniesienia kolejnych nakładów finansowych w celu obniżenia kosztów wytwarzania, cenach sprzedaży urządzeń.

Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko nieosiągnięcia zakładanych celów technicznych oraz wydłużenia czasu wprowadzenia Analizatorów na rynek jest pandemia COVID-19. Sytuacja służby zdrowia w Polsce oraz na świecie ma negatywny wpływ na harmonogram i przebieg prac walidacyjnych, w tym dostępność miejsc odpowiednich do walidacji zewnętrznej i dostępność próbek krwi pacjentów wykorzystywanych do testowania oraz rozmowy handlowe.

Doświadczenie i know-how zdobyte w trakcie prac nad Analizatorami będzie wykorzystane zarówno w bieżącej działalności, jak i przyszłych projektach rozwojowych, a także w bliskim komercjalizacji projekcie Equisse.

Jednocześnie, jak Spółka wskazała w raporcie rocznym za 2019 r. z dnia 24 kwietnia 2020 r., zwiększające się ryzyko opóźnień we wprowadzeniu Analizatorów na rynek spowodowało podjęcie przez Spółkę decyzji o modyfikacji strategii opartej na rozwoju działalności tylko w oparciu o własne analizatory będące efektem prowadzonych przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych.

Spółka aktywnie realizuje działania związane ze zmodyfikowaną strategią rozwoju Grupy. Jako producent odczynników Spółka szybko poszerza ofertę sprzedażową o systemy składające się z własnych odczynników i analizatorów produkowanych we współpracy z wyspecjalizowanymi dostawcami. Od 2019 r. roku Grupa Kapitałowa CORMAY („Grupa”) wprowadziła do sprzedaży trzy modele analizatorów biochemicznych z linii Accent oraz nowy model analizatora hematologicznego Mythic. Urządzenia te, pracujące z produkowanymi i sprzedawanymi przez Spółkę odczynnikami, znacząco zwiększają ofertę produktową Grupy, a tym samym jej możliwości przychodowe. W 2021 i 2022 r. Grupa wprowadzi na rynek kolejne systemy do badań biochemicznych i hematologicznych przeznaczone zarówno do diagnostyki ludzkiej, jak i weterynaryjnej. Jednocześnie, odpowiadając na potrzeby związane z pandemią COVID-19, Spółka wprowadziła do oferty testy wykrywające przeciwciała, testy antygenowe, testy laboratoryjne służące do wykrywania przeciwciał neutralizujących, a w ostatnim czasie testy PCR, w tym testy liofilizowane.

Decyzja o zakończeniu prac nad projektami Hermes i Blue Box nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięte w 2020 i 2021 r. wyniki Spółki i Grupy. Ze względu na przedłużający się proces wdrożenia Analizatorów do sprzedaży, w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, Spółka w latach 2018-2019 dokonała już odpisów na całość nakładów poniesionych w ramach projektów Hermes i BlueBox, a ponoszone od początku 2020 r. koszty prac rozwojowych dotyczące tych analizatorów rozpoznawane były jako koszty okresu w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. Zakończenie prac nad Analizatorami oznacza, że koszty z tego tytułu nie będą już ponoszone w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-05-07 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki