REKLAMA
WEBINAR

PLAY2CHILL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

2021-08-26 20:40
publikacja
2021-08-26 20:40
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-08-26_Zawiadomienie_w_trybie_art._69_ust._1_pkt_2-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-26
Skrócona nazwa emitenta
PLAY2CHILL S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki PLAY2CHILL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że 26 sierpnia 2021 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Black Swan Capital w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2)
Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184,
poz. 1539 z późn. zm.).
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż zejście przez spółkę Black Swan Capital sp. z o.o. poniżej progu 5%
ogólnej liczby głosów w Spółce, jest konsekwencją sprzedaży przez Black Swan Capital sp. z o.o.
akcji Spółki na rzecz 8 podmiotów wskazanych inwestorowi przez Zarząd Spółki, o którym to
zamiarze informowano treścią raportu ESPI 12/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Zarząd ponadto informuje, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności
norm prawnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012
z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów
ryzyka kredytowego, transakcje odsprzedaży akcji wcześniej pożyczonych, jak ma to miejsce w
przedmiotowym stanie faktycznym, kwalifikują się jako krótka sprzedaż. W konsekwencji Black
Swan Capital sp. z o.o. zobowiązana będzie zgłosić zawarte transakcje odsprzedaży akcji na rzecz
wskazanych przez Spółkę inwestorów do rejestru krótkiej sprzedaży. Zgłoszenie to zatem będzie
konsekwencją realizacji zamierzonej i ustalonej ze Spółką transakcji, a nie graniem na spadek kursu
akcji Spółki.
Załączniki
Plik Opis
2021-08-26 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2-sig.pdf2021-08-26 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2-sig.pdf BSC - zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-26 Tomasz Róziecki Prezes Zarządu
2021-08-26 Paweł Flanc Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki