5,4800 zł
0,55% 0,0300 zł
Play2Chill SA (P2C)

Komunikaty spółki - P2CHILL

Raport okresowy za IV kwartał 2022 roku
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
Ustalenie daty premiery gry Motorcycle Mechanic Simulator 2021 na platformie Nintendo Switch
Zawiązanie przez Emitenta spółki powiązanej
Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2022r.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Play2Chill S.A. podjętych w dniu 30.06.2022r.
Zwrot całkowitych kosztów produkcji Motorcycle Mechanic Simulator 2021
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie
Raport roczny za rok 2021
Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej
Raport okresowy za IV kwartał 2021 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.