REKLAMA

PBS Finanse SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.

2021-06-03 20:09
publikacja
2021-06-03 20:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PBS_Zwolanie_WZA_20210630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Pelnomocnictwo_WZA_20210630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Formularz_glosowania_WZA_20210630.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Uchwala_Zarzadu_20210531.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Uchwaly_RN_20210602.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2019-2020_20210602.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Statut_brzmienie_obecne.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PBS_Statut_brzmienie_projektowane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-03
Skrócona nazwa emitenta
PBS Finanse SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z przepisem § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069391, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 9.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Magdalenę Giemza w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 6/3.
Załączniki
Plik Opis
PBS Zwołanie WZA 20210630.pdfPBS Zwołanie WZA 20210630.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.
PBS Pełnomocnictwo WZA 20210630.pdfPBS Pełnomocnictwo WZA 20210630.pdf Wzór pełnomocnictwa
PBS Formularz głosowania WZA 20210630.pdfPBS Formularz głosowania WZA 20210630.pdf Formularz głosowania przez pełnomocnika
PBS Uchwała Zarządu 20210531.pdfPBS Uchwała Zarządu 20210531.pdf Uchwała Zarządu
PBS Uchwały RN 20210602.pdfPBS Uchwały RN 20210602.pdf Uchwały Rady Nadzorczej
PBS Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020_20210602.pdfPBS Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020_20210602.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PBS Finanse S.A. w latach 2019 - 2020
PBS Statut brzmienie obecne.pdfPBS Statut brzmienie obecne.pdf Dotychczasowa treść Statutu
PBS Statut brzmienie projektowane.pdfPBS Statut brzmienie projektowane.pdf Nowa treść Statutu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-03 Rafał Witasik Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki