REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.

2020-05-26 13:01
publikacja
2020-05-26 13:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_OB_ogloszenie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_OB_projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Orzel_Bialy_S_A__za_rok_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-26
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 26.06.2020 r. o godz.12:00 w Piastowie (05-820) przy ul. Warszawskiej 47 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 25.05.2020 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 1, 2.
Załączniki
Plik Opis
ZWZ_OB_ogłoszenie.pdfZWZ_OB_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S,A,
ZWZ_OB_projekty_uchwał_ZWZ.pdfZWZ_OB_projekty_uchwał_ZWZ.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S A za rok 2019.pdfRoczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S A za rok 2019.pdf Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
Polityka wynagrodzeń.pdfPolityka wynagrodzeń.pdf Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S,A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-26 Slawomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2020-05-26 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki