REKLAMA
WAŻNE

NEWAG S.A.: Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku

2020-06-18 14:17
publikacja
2020-06-18 14:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-18
Skrócona nazwa emitenta
NEWAG S.A.
Temat
Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z trwającym procesem przygotowania raportu okresowego za I kwartał 2020 roku w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o wstępnych jednostkowych wynikach finansowych Spółki oraz wstępnych skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki („Grupa”) za I kwartał 2020 roku. Zarząd Spółki prezentuje poniżej wstępne istotne jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe:

I Wyniki jednostkowe Spółki:

Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 267,7 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest to wzrost o 122,7 mln zł (+84.6%). Spółka zanotowała w I kwartale zysk na poziomie 31,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego strata wyniosła 1,46 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 52,4 mln zł i była wyższa o 41,5 mln zł (+378,1%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 150,6 mln zł (+11,1%) do kwoty 1,5 mld zł. Wartość księgowa na jedną akcję wzrosła z 9,08 zł do 10,11 zł.

II Wyniki skonsolidowane Grupy:

Wartość przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosła 269,1 mln zł . W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego jest wyższa o 127,5 mln zł (+90,1%). Grupa zanotowała zysk w wysokości 32,7 mln zł, a w analogicznym okresie roku poprzedniego strata Grupy wyniosła 1,3 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 55,8 mln zł i była o 42,6 mln zł wyższa niż pierwszym kwartale roku 2019 (+322%). Wartość sumy bilansowej wzrosła o 176,2 mln zł (14,6%) do kwoty 1,39 mld zł. Wartość księgowa jednej akcji wynosi 13 zł.

Na ww. wyniki Spółki i Grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat.

Spółka zastrzega, iż przedmiotowe wstępne wyniki finansowe mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem jednak, iż ewentualne zmiany nie powinny mieć charakteru istotnego. Ostateczne wyniki Spółki i Grupy zostaną przekazane w raporcie za pierwszy kwartał 2020 roku Spółki, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 26 czerwca 2020 roku.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu
2020-06-18 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki