"Mieszkanie dla młodych" - pytania czytelników

analityk Bankier.pl

Rządowy program dopłat "Mieszkanie dla młodych" ruszył zgodnie z planem. Niektóre zasady finansowego wsparcia budzą jednak wątpliwości zainteresowanych. Czytelnicy Bankier.pl pytają o szczegóły, a my odpowiadamy.

Dopłaty przyznawane są na dość restrykcyjnych warunkach. Otrzymać je mogą tylko osoby poniżej 35 roku życia, które nie posiadały nigdy nieruchomości. Samo mieszkanie lub dom musi również mieścić się w limitach cenowych, zróżnicowanych w zależności od gminy. Przedstawiamy odpowiedzi na nadesłane do nas pytania i zapraszamy do zgłaszania kolejnych wątpliwości.

_______________________________________________________________________

[Aktualizacja 09.07.2014 r.]

mieszkanie dla młodychNie mam oszczędności na pokrycie prowizji pobieranej przez bank. Czy można ją doliczyć do kwoty kredytu „Mieszkanie dla młodych” (skredytować)?

Prowizja pobierana w momencie udzielania kredytu to jeden z elementów całkowitego kosztu zobowiązania. W przypadku kredytów „Mieszkanie dla młodych” w ustawie wskazano jasno, że dopłata przysługuje wyłącznie wtedy, gdy zobowiązanie zaciągane jest na zakup mieszkania. Pokrycie prowizji nie jest jednak odrębnym celem – łączy się ściśle z kredytem mieszkaniowym. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju można zatem skorzystać z doliczenia prowizji do kwoty kredytu. Warto jednak wskazać, że w ten sposób podnosimy całkowity koszt – jest to mniej opłacalne niż pokrycie prowizji z oszczędności.

mieszkanie dla młodychCzy kredyt z dopłatą można wykorzystać na remont lokalu, doprowadzenie go do stanu, w którym można w nim zamieszkać?

Program „Mieszkanie dla młodych” przewiduje wsparcie tylko dla osób, które kupują nowe mieszkanie na rynku pierwotnym i nie posiadały dotąd nieruchomości. Osoby, które przebudowują budynek niemieszkalny lub jego część mogą skorzystać ze zwrotu części podatku VAT zapłaconego od materiałów budowlanych. Warunkiem jest powstanie lub wyodrębnienie po przebudowie nowego lokalu mieszkalnego.

mieszkanie dla młodychJak wypłacana jest dopłata po urodzeniu trzeciego dziecka? Czy trzeba składać znowu wniosek w banku?

Po pierwsze, dodatkowa dopłata wypłacana będzie tylko, jeśli urodzi nam się trzecie dziecko (lub je przysposobimy) w ciągu 5 lat od dnia, w którym staliśmy się właścicielami kredytowanego mieszkania. Wniosek o taką dopłatę należy złożyć w banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt, nie później niż 6 miesięcy po narodzeniu dziecka. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające fakt, że spełniamy ustawowe warunki (czyli np. akt urodzin dziecka). Po otrzymaniu środków z BGK, nasz bank obniży nam kwotę pozostałego do spłaty długu.

Warto jak najszybciej zgłosić narodziny dziecka – im mniejszy dług, tym mniej zapłacimy odsetek.

mieszkanie dla młodychBędę musiała zaciągnąć kredyt razem z rodzicami. Czy rodzice mogą być współwłaścicielami mieszkania kupionego z dopłatą?

W ustawie przewidziano możliwość przystąpienia do kredytu członków rodziny kredytobiorcy. Celem takiej operacji jest jednak tylko podniesienie zdolności kredytowej wnioskodawcy. Osoby „wspierające” nie mogą być współwłaścicielami kupowanego domu lub mieszkania.

_______________________________________________________________________

[Aktualizacja 06.02.2014 r.]

mieszkanie dla młodychCzy w programie „Mieszkanie dla młodych” może wziąć udział osoba, która prowadzi działalność gospodarczą?

Ustawa ustalająca zasady przyznawania dofinansowania nie dyskryminuje kredytobiorców ze względu na źródło uzyskiwanych dochodów. Przedsiębiorca może skorzystać z programu. Należy pamiętać, że mieszkanie kupione z finansowym wsparciem musi służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy. Nie można przekształcić go w lokal użytkowy w ciągu pierwszych 5 lat po otrzymaniu dopłaty – wówczas konieczne będzie zwrócenie części otrzymanych środków.

mieszkanie dla młodychCzy istnieje program dofinansowania dla osób niepełnosprawnych?

„Mieszkanie dla młodych” nie przewiduje żadnych preferencji dla osób niepełnosprawnych. Jeśli jednak kredytobiorca wychowuje dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, to otrzyma on wyższą stawkę dofinansowania (15%) niezależnie od wieku dziecka.

mieszkanie dla młodychW tym roku kończę 35 lat i jestem w ciąży. Czy będę mogła skorzystać z dofinansowania i jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Tak, skorzystanie z dofinansowania będzie możliwe. O tym, w jakiej wysokości zostanie przyznane decyduje data narodzin dziecka. Zgodnie z treścią ustawy, wyższa stawka (15%) należy się osobom, które w dniu złożenia wniosku wychowuje co najmniej jedno dziecko. Jeśli jest to pierwsze dziecko kredytobiorcy, to opłaca się poczekać z wnioskowaniem o kredyt do momentu narodzin.

mieszkanie dla młodychW 2013 roku otrzymałem pozwolenie na budowę. Budynek jest w stanie surowym. Buduję dom systemem gospodarczym. Czy w mojej sytuacji mogę liczyć na udział w programie „Mieszkanie dla młodych”? Czy będę mógł odliczyć chociażby podatek VAT od materiałów budowlanych?

Niestety możliwość zwrotu części VAT mają zgodnie z treścią ustawy tylko osoby, które otrzymały pozwolenie na budowę wydane po 1 stycznia 2014 r. (art. 20, pkt 3 ustawy).

mieszkanie dla młodychŻyję w związku nieformalnym i będę zaciągać kredyt z dopłatą MdM. Czy mój partner może się zameldować w tym samym mieszkaniu? Czy grozi to utratą dofinansowania?

Konieczność zwrotu dofinansowania pojawią się, gdy mieszkanie zostanie wynajęte lub użyczone osobie innej niż nabywca. Wspólne zamieszkanie nie będzie stanowić zatem problemu.

mieszkanie dla młodychCzy za pomocą kredytu z dopłatą można wykupić mieszkanie od TBS?

Nie, kredyt z dofinansowaniem może być przeznaczony wyłącznie na zakup mieszkania.

_______________________________________________________________________

[Aktualizacja 24.01.2014 r.]

mieszkanie dla młodych

Chcę kupić mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Czy mogę starać się o dopłatę w ramach programu "Mieszkanie dla młodych"?

Zgodnie z interpretacją przedstawioną na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju spółdzielnia mieszkaniowa może zostać uznana za podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w zakresie budowy mieszkań). Dlatego też nabycie mieszkania od spółdzielni może zostać dofinansowane na takich samych zasadach, jak w przypadku deweloperów.

Istotną kwestią pozostaje cel kredytowania. Jeśli zamierzamy starać się o kredyt, który będzie przeznaczony na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni, to niestety cel taki nie mieści się w zakresie programu "Mieszkanie dla młodych". Jeśli natomiast mieszkanie jest gotowe, jego koszty zostały rozliczone i znana jest cena lokalu, to możliwe jest staranie się o dofinansowanie wkładu własnego.

mieszkanie dla młodych

Czy to prawda, że wysokość dopłaty w ramach "Mieszkania dla młodych" musi być wyższa niż ostatnia transza wypłacana deweloperowi?

W ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wskazano wyłącznie, że wypłata środków z dofinansowania dokonywana jest przez banku udzielający kredytu "jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej". Wskazano zatem termin wypłaty, ale nie ustalono dodatkowych warunków dotyczących kwoty.

mieszkanie dla młodych

Czy jeśli skorzystam z możliwości zwrotu części zapłaconego podatku VAT na materiały budowlane, to nie będę mógł później sprzedać wybudowanego domu? Czy obowiązują tutaj jakieś terminy?

W przypadku wsparcia osób budujących dom metodą gospodarczą nie określono żadnych warunków dotyczących późniejszym dysponowaniem nieruchomością. Dom będzie można sprzedać bez utraty zwracanej kwoty. Inaczej jest w przypadku kupna gotowego mieszkania lub domu - wówczas obowiązuje 5-letni okres, w którym sprzedaż oznacza konieczność zwrotu części dopłaty.

mieszkanie dla młodych

Nie mam żadnych oszczędności, które mógłbym przeznaczyć na wkład własny. Czy bankowi wystarczy otrzymana dopłata i nie będzie domagał się dodatkowych środków przed udzieleniem kredytu?

Wysokość minimalnego wkładu własnego zależna jest od polityki kredytowej banku i ryzyka poszczególnych transakcji. Dofinansowanie z programu "Mieszkanie dla młodych" może być w większości przypadków wystarczające, by pełnić rolę wkładu własnego. Takie rozwiązanie dopuszczają zresztą zalecenia Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego. Może się jednak okazać, że kredytobiorca nie ma wystarczającej zdolności kredytowej, by otrzymać kredyt we wnioskowanej wysokości - wówczas zwiększenie wkładu własnego pozwala zmniejszyć kwotę potrzebnego finansowania. Warto poprosić bank wybrany bank o przeprowadzenie symulacji kredytowej z założeniem wykorzystania dopłaty "MdM".

mieszkanie dla młodych

Czy jeśli nie jesteśmy małżeństwem, możemy starać się wspólnie o kredyt z dopłatą?

W przypadku związku nieformalnego kredytobiorcą może być tylko jedna osoba. Sytuacja taka nie różni się, z punktu widzenia otrzymania dopłaty, od sytuacji, w której o kredyt stara się singiel. Partner nie może też przystąpić do umowy kredytu, aby zwiększyć zdolność kredytową kredytobiorcy.

_______________________________________________________________________

[Aktualizacja 8.01.2014 r.]

mieszkanie dla młodych Planuję kupić mieszkanie po atrakcyjnej cenie. Ogólne warunki MdM są spełnione. Jest to mieszkanie w stanie deweloperskim, ale jest to blok, w którym na wszystkich piętrach były lokale. Blok jest z lat 80. Trzy lata temu został przerobiony, wyremontowany, ocieplony oraz wymieniono wszystkie instalacje, dodano domofony, wymieniono okna, nawet dach został wymieniony. Dodam, że wcześniej nikt w tym bloku nie mieszkał. Były tam tylko i wyłącznie lokale użytkowe. Czy na takie mieszkanie w stanie deweloperskim udałoby się dostać dofinansowanie MdM?

W ustawie zdefiniowano termin "pierwsze zasiedlenie mieszkania" jako pierwsze oddanie do użytkowania mieszkania przez osobę, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Trzymając się tej definicji, można przyjąć, że sprzedawane mieszkania spełniają wymogi MdM - powstające lokale mieszkalne są nowe (mimo że budynek nie jest nowy i dokonano adaptacji). Do wniosku o kredyt należy dołączyć oświadczenie dewelopera o tym, że spełniony został warunek pierwszego zasiedlenia. Najlepiej dowiedzieć się w pierwszej kolejności, czy firma sprzedająca mieszkania coś takiego przygotuje (Art. 10 ust 4 pkt 4 ustawy).


mieszkanie dla młodych Chcę zaciągnąć kredyt z dopłatą, ale mam niską zdolność kredytową. Do kredytu może przystąpić moja mama. Czy ona również musi spełnić warunek dotyczący wieku (nie więcej niż 35 lat)?

W ustawie przewidziano, że do kredytu mogą przystąpić członkowie rodziny, jeśli pozwoli to zwiększyć zdolność kredytową. Poza stopniem pokrewieństwa nie ma jednak żadnych dodatkowych wymogów. Do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Zobacz także:
mdm grafika
MIESZKANIE DLA MŁODYCH
wszystko o programie


mieszkanie dla młodychCzy mogę wziąć udział w programie MdM, jeśli pozostaje w związku małżeńskim, ale w nieformalnej separacji? Nie mieszkamy razem i posiadamy rozdzielność majątkową?

W tym przypadku kredytobiorcy musieliby starać się o kredyt razem lub (jeśli Czytelnik chce zaciągać kredyt samodzielnie) sformalizować separację. Muszą być także spełnione pozostałe warunki (wiek, brak nieruchomości).

mieszkanie dla młodychJestem współwłaścicielem mieszkania (z bratem). Czy mogę starać się o kredyt MdM?

Tak. W ustawie regulującej program dopłat przewidziano, że z pomocy mogą skorzystać osoby, które nie posiadają lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Można natomiast być współwłaścicielem. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego jest jednak jeden haczyk. Gdyby zniesienie współwłasności spowodowało, że staniemy się właścicielami co najmniej jednego wydzielonego lokalu mieszkalnego, to dopłata nam nie przysługuje. A zatem, jeśli jesteśmy współwłaścicielami, w 1/2, domu, w którym są dwa lokale mieszkalne, to dopłaty nie otrzymamy.

mieszkanie dla młodychW październiku 2013 roku podpisałem umowę zakupu mieszkania. W listopadzie wziąłem kredyt na zakup mieszkania. Mieszkanie jest w trakcie budowy. W umowie ustalono termin oddania i przeniesienia własności na czerwiec 2014. Czy mogę w jakiś sposób skorzystać z dofinansowania?

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie kredytów udzielonych w okresie działania programu - od 1 stycznia 2014 r. Nie można w ten sposób zrefinansować wcześniej zaciągniętego kredytu.

_______________________________________________________________________

[Aktualizacja 8.11.2013 r.]

mieszkanie dla młodych

Czy będzie można skorzystać z dofinansowania kredytu, jeżeli miałam mieszkanie, jako osoba stanu wolnego, i zostało ono sprzedane, a teraz planuję kredyt na nowe mieszkanie wspólnie z małżonkiem?

Niestety nie. Otrzymać dopłatę mogą tylko osoby, które nigdy nie posiadały własnego mieszkania, ani spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Warunek ten dotyczy obojga małżonków.

mieszkanie dla młodychW czasie gdy działał program "Rodzina na swoim", zakupiłem mieszkanie u dewelopera. Załapałem się do programu, mieszkanie się budowało, ja spłacałem raty. Jestem żołnierzem zawodowym, rozwiązano jednostkę w mieście, gdzie pracowałem, i zmuszony byłem wyjechać w inne miejsce Polski. W związku z powyższym rozwiązałem umowę z deweloperem i zwróciłem kredyt (taki sposób był dla mnie najmniej kosztowny). Czy będę mógł skorzystać z programu "Mieszkania dla młodych"? Inne warunki spełniam.

Odpowiedź na pytanie zależna jest od tego, czy nastąpiło przeniesienie własności mieszkania kupowanego w ramach programu "Rodzina na Swoim". Jeśli kredyt otrzymano na podstawie np. umowy rezerwacyjnej z deweloperem, a następnie wycofano się z niej zanim kredytobiorca stał się właścicielem mieszkania, to oznacza to, że kupujący nie był nigdy właścicielem nieruchomości. Może zatem skorzystać z "Mieszkania dla młodych".

mieszkanie dla młodychCzy w przypadku budowy metodą gospodarczą będzie należał mi się zwrot VAT w sytuacji, kiedy nie potrzebuje brać kredytu i spełniam wszystkie pozostałe warunki programu, tzn. wiek, powierzchnia domu i nieposiadanie nieruchomości?

Wymóg zaciągnięcia kredytu dotyczy tylko osób, które kupują mieszkanie na rynku pierwotnym. W przypadku skorzystania z "drugiej ścieżki", czyli budowy domu metodą gospodarczą, zaciągnięcie kredytu nie jest konieczne.

mieszkanie dla młodychCzy wymóg dotyczący okresu spłaty kredytu (15 lat) oznacza, że nie mogę spłacić wcześniej zobowiązania i sprzedać mieszkania bez konieczności zwrotu dopłaty?

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat oznacza konieczność zwrotu otrzymanej dopłaty (w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy pozostających do końca 5-letniego okresu). Po tej dacie można sprzedać nieruchomość i dokonać całkowitej spłaty kredytu. Warto jednak sprawdzić, czy bank nie zastrzega sobie prawa pobrania prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania.

Michał Kisiel

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
2 3 ~Niezadowolony

Ten program działa tak: ukradniemy ci 1000 zł w postaci różnorakich podatków, 10 zł wujek tusk wspanaiłomyślnie ci odda w postaci programu MDM. Pozostałe 990 zł przehulamy.

Namiastki prawdziwych ulg już byłu: - ulga budowlana - odlicznie wydatków od dochodu, i niski Vat na materiały budowlane.

MDM jest po to żeby miał kto kupić syfiaste mieszkania od developerów i żeby banksterzy mieli na kim żerować.

Tyle w temacie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 1 ~fdsa

RANKING 2 NAJBARDZIEJ NIELUBIANYCH PORTALI INTERNETOWYCH WG MNIE:

1 BANKIER(ostatnio chyb nieco miej)

2 MONEY

3 GAZETA

4 WOLNEMEDIA

ad1 1i2 notorycznie usuwają i cenzurują wypowiedzi ( nawet nie da się życzeń złozyć publicznie bo natychmiast usuwają i blokują IP) większej inwigilacji i cenzury nie widziano nawet w chinach! sic- i to w polsce jest takie coś możliwe - nie czytam i NIGDY NIE BĘDĘ CZYTAĆ BANKIERA ANI MONEY

ad 3 nie ma anonimowego komentowania - niestety też popupy wyskakują

ad 4 niestety to tylko nazwa :) poważnie. ani anonimowego wolnego komentowania ani wolności wypowiedzi. piszesz wielkimi literami to ci admin usunie :) gratulacje - a tak fajnie się czytało wolne media . tylko z nazwy

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~Orycha

Mam pytanie, wszyscy mówią o MDM, wszytsko ładnie pięknie, warunki spelnione sprawdzałem w banku ale jest jeden problem " Banki nie maja jeszcze podpisanych umów " wieć tak naprawde wszedł w życie suchy przepis, który nie wiadomo kiedy ruszy. Getinbank na pytanie " kiedy bank podpisze umowe " odpowiedz " No wiem Pan może jutro a może za pól roku " to co... wchodzi to w zycie realnie ? i czy jest jakis termin do kiedy ma to wejsc ?

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 2 ~traszka

Widzę, że spotkał ciebie ten sam problem. Widzę, że i ty bez rozwiązania :/

! Odpowiedz
1 1 ~FinancialFuture.pl

A skąd informacje, że banku mają wyższe marże dla MDM? Cennik jest taki sam.

! Odpowiedz
2 1 ~oburzony

mój znajomy pytał w oddziale we Wrocławiu

! Odpowiedz
1 2 ~Michał

Cennik teoretycznie jest ten sam. ALE marża jest już wyższa. Tu przeczytasz szczegóły o PKO i Pekao, pewnie w innych będzie tak samo, albo podobnie: http://warszawamdm.pl/finansowanie-mieszkania/kredyt-mieszkanie-mlodych-drozszy-tradycyjnego/

! Odpowiedz
0 1 ~oburzony

A ja mam pytanie: dlaczego 2 banki które jako jedyne mają mdm (PKO BP i Pekao SA) mają wyższe marże w kredycie z dopłatami niż bez dopłat. W praktyce całkowity koszt kredytu jest wtedy porównywalny wiec dla kogo ten program dla banku , developera czy dla obywatela?

! Odpowiedz
1 1 ~Fred

Na razie te dwa banki ustaliły takie marże ponieważ nie ma konkurencji - reszta się wstrzymuje, obserwując jak sytuacja się potoczy. Spodziewam się że kilka banków wejdzie w 2 kwartale, ponieważ nie maja obranej polityki jak i co. Spodziewam się że banki ustalą marże powyżej od 2 do 2,5% - tak więc średnio opłacalny ten program jest, chyba że ktoś nie ma wkładu. Wtedy za 5 lat refinanse polecą jeśli marża i wibor będzie na poziomie opłacalności. Ja bym z refinansem czekał aż poziom wiboru będzie w granicach 6-6,45%. Wiem że to brzmi jak szaleństwo tylko zobaczcie jakie są poziomie marż gdy wibory wynosi 6,45 - średnio marża w przedziale od 0,8 do 1,3%. Po szczycie na poziomie 6-6,45 wibor zaczyna spadać a marże zaczynają rosnąć. Jeśli ktoś załatwił sobie odstępstwo na szybszą spłatę może zyskać na tym kilka może kilkanaście tysięcy. Spadek zazwyczaj trwa ok 3-4 lat. Nie uwzględnione są ceny mieszkań oraz prowizja za udzielenie kredytu ale to niech każdy sam kombinuje :)

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
1 0 ~anty mdm

zgodnie z wymienioną kolejnością

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne