REKLAMA

MILTON ESSEX S.A.: Decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu Spółce

2023-08-30 11:04
publikacja
2023-08-30 11:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-30
Skrócona nazwa emitenta
MILTON ESSEX S.A.
Temat
Decyzja Europejskiego Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu Spółce
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

W nawiązaniu do informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym z dnia 26 listopada 2020 roku, sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii A,B1,C,D,F,E, H1,H2, K1,K2, L do ASO na rynku New Connect, jak również do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku oraz raportem bieżącym nr 3/2023 z dnia 15 maja 2023 Zarząd Milton Essex S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że Europejski Urząd Patentowy po wniesieniu przez Spółkę wymaganych opłat wydał ostateczną decyzję o udzieleniu patentu o Nr EP3787476 na wynalazek pt.: „Apparatus for multimodal analysis of allergic reactions in skin tests and a hybrid method for multispectral imaging of allergic reactions in skin tests and its use for automatic evaluation of the results of these tests”.
Patent na wynalazek został przyznany w ramach procedury PCT (Patent Cooperation Treaty, Układ o współpracy patentowej). Ze względu na wprowadzenie 1 czerwca 2023 r patentu europejskiego o jednolitym skutku , oznacza to (po złożeniu wniosku) uzyskanie patentu przez Spółkę we wszystkich krajach, które przystąpiły do patentu o jednolitym skutku , tj. w Austrii Belgii, Bułgarii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Luxembourgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii, Szwecji.
W przypadku innych niż ww krajów ochrony (Albania, Szwajcaria, Cypr, Czechy, Hiszpania, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Islandia, Monako, Macedonia, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, oraz Turcja), będących stroną Konwencji o Patencie Europejskim, uzyskanie ochrony patentowej wymaga złożenia wniosków o walidację udzielonego patentu.
O udzieleniu ochrony patentowej w wybranych krajach Spółka poinformuje w odrębnych raportach.

Udzielony przez EPO patent Nr EP3787476 jest istotnym elementem ochrony praw własności intelektualnej, obejmuje bowiem swoim zakresem szereg zastrzeżeń mogących stanowić realną barierę przed naśladownictwem opracowanych rozwiązań dla skanera SkinSens na rynku europejskim.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 ze zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-30 Iwona Kaczyńska-Stępień Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki