REKLAMA

LAUREN PESO POLSKA: Częściowy wykup oraz aktualizacja informacji dot. obligacji serii N

2022-01-03 10:47
publikacja
2022-01-03 10:47
Zarząd Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 10 października 2019 roku (dot. podsumowania dotyczącego obligacji wyemitowanych przez Emitenta) oraz raportu bieżącego EBI nr 17/2021 z dnia 14 maja 2021 roku (dot. częściowego wykupu oraz aktualizacji informacji dot. obligacji serii N) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 r. doszło do zmiany warunków emisji obligacji serii N, w wyniku których zmieniono termin wykupu obligacji serii N na dzień 31 grudnia 2023 roku;

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 31 grudnia 2021 roku doszło do częściowego wykupu oraz umorzenia obligacji serii N obejmującego 100 obligacji na okaziciela serii N, o wartości nominalnej wynoszącej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 6) w zw. z § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki