REKLAMA

Kino Polska TV S.A.: Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2021 r.

2021-04-29 16:49
publikacja
2021-04-29 16:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
Kino Polska TV S.A.
Temat
Wstępne wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. oraz Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Kino Polska TV S.A. („Spółka”, „Emitent”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępne jednostkowe wyniki finansowe Kino Polska TV S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.

• Przychody z umów z klientami – wzrost o 13% (r/r)
3 miesiące zakończone 31 marca 2021 r. – 45 747 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 marca 2020 r. – 40 644 tys. zł

• Zysk na działalności operacyjnej – wzrost o 79% (r/r)
3 miesiące zakończone 31 marca 2021 r. – 3 682 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 marca 2020 r. – 2 061 tys. zł

• Zysk netto – wzrost o 187% (r/r)
3 miesiące zakończone 31 marca 2021 r. – 2 906 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 marca 2020 r. – 1 011 tys. zł

Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały marki Kino Polska oraz Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne.

Zarząd Spółki przekazuje również wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. („Grupa”) za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020.

• Przychody z umów z klientami – wzrost o 15% (r/r)
3 miesiące zakończone 31 marca 2021 r. – 57 394 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 marca 2020 r. – 49 965 tys. zł

• Zysk na działalności operacyjnej – wzrost o 47% (r/r)
3 miesiące zakończone 31 marca 2021 r. – 8 706 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 marca 2020 r. – 5 910 tys. zł

• Zysk netto – wzrost o 51% (r/r)
3 miesiące zakończone 31 marca 2021 r. – 6 358 tys. zł
3 miesiące zakończone 31 marca 2020 r. – 4 202 tys. zł

Powyższe rezultaty są przede wszystkim efektem wzrostu wyników finansowych segmentów Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne, Kanały marki Kino Polska oraz Stopklatka TV.

Emitent informuje również, że ostateczne wyniki jednostkowe i skonsolidowane (za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 r.) zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy za I kwartał 2021 r., którego publikacja zaplanowana jest na 13 maja 2021 r. (zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych opublikowanym w raporcie bieżącym nr 1/2021).

W przypadku, gdyby przed publikacją wskazanego wyżej raportu wysokość zaprezentowanych wyników znacząco zmieniła się, Spółka niezwłocznie opublikuje raport bieżący z ich aktualizacją.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2021-04-29 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki