REKLAMA

IMPERIO ASI S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z M FOOD S.A. oraz udzielenie pożyczki

2021-09-29 22:37
publikacja
2021-09-29 22:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego z M FOOD S.A. oraz udzielenie pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 września 2021 r. zawarł z M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: M FOOD) oraz z JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, APJ Trust sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, Panem Arturem Błasikiem, list intencyjny (dalej: List Intencyjny),
w którym strony listu intencyjnego wyraziły zamiar prowadzenia wspólnych działań zmierzających do rozpoczęcia nowej działalności M FOOD w sektorze nowych mediów i nowych technologii, w szczególności poprzez:
- wsparcie merytoryczne M FOOD przez Babaco S.A. w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, w szczególności poprzez udostępnienie know-how oraz kadry,
- nabycie przez M FOOD akcji w kapitale zakładowym Babaco S.A.,
- wsparcie finansowe M FOOD przez Imperio ASI S.A., JRH i Artura Błasika z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej działalności,
- wsparcie finansowe M FOOD przez APJ Trust sp. z o.o. z przeznaczeniem na dalszy rozwój nowej działalności.
Szczegółowe zasady, zakres oraz warunki finansowe dotyczące współpracy, o której mowa w Liście Intencyjnym, Strony ustalą w ramach prowadzonych rozmów oraz zawrą w tym zakresie stosowne umowy.
Zarząd Emitenta wskazuje, że M FOOD jest spółką holdingową, która kontroluje i zarządza spółkami zależnymi prowadzącymi działalność na rynku pszczelarskim, w szczególności w zakresie dystrybucji miodu. Babaco S.A. z kolei jest spółką działającą w obszarze nowych mediów i nowych technologii, która stworzyła i prowadzi internetową platformę streamingową babaco.tv oferującą płatny dostęp do treści wideo dla dzieci i młodzieży oraz przygotowuje kolejne projekty technologiczne i biznesowe związane z dostępem do nowych mediów i nowych technologii.
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, że w wykonaniu postanowień Listu Intencyjnego zawarł jako Pożyczkodawca w dni dzisiejszym umowę pożyczki z M FOOD S.A. jako Pożyczkobiorcą, na podstawie której udzielił M FOOD pożyczki w kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie i rozwijanie przez Pożyczkobiorcę działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie udostępnianie streamingowego serwisu na urządzenia mobilne i komputery, w szczególności na stworzenie aplikacji mobilnej oraz zatrudnienie personelu (pożyczka celowa). Pożyczka jest oprocentowana 6 % w stosunku rocznym, a termin jej zwrotu Strony określiły na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy pożyczki. Strony uzgodniły także, że w miejsce zwrotu pożyczki w środkach pieniężnych spółka M FOOD S.A. może zaoferować Pożyczkodawcy objęcie akcji M FOOD S.A. za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 3,2 zł (słownie: trzy złote dwadzieścia groszy).
Zawarcie Listu Intencyjnego wraz z udzieleniem pożyczki przez Emitenta na rzecz M FOOD może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Artur Górski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki