REKLAMA

GRUPA LOTOS: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku

2020-06-30 22:09
publikacja
2020-06-30 22:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal_powzietych_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Grupy_LOTOS_S.A._w_dniu_30_czerwca_2020_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. („Spółka”) podaje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. („ZWZ”) w dniu 30 czerwca 2020 roku.

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ Akcjonariusz – Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętych następujących uchwał ZWZ:
- numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019,
- numer 23, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.pdfTreść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku.pdf Uchwały ZWZ z 30 czerwca 2020 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Paweł Jan Majewski Prezes Zarządu
2020-06-30 Zofia Paryła Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki