REKLAMA
RPP

GPW: Rezygnacja Pana Tomasza Dąbrowskiego z funkcji Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przed objęciem stanowiska

2022-10-28 16:44
publikacja
2022-10-28 16:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-28
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Rezygnacja Pana Tomasza Dąbrowskiego z funkcji Członka Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przed objęciem stanowiska
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 19/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda", „GPW”, „Spółka”) informuje, że otrzymała pismo od Pana Tomasza Dąbrowskiego informujące o jego rezygnacji z funkcji Członka Zarządu GPW ds. informatycznych. Rezygnacja jest wynikiem planowanego podjęcia przez Pana Tomasza Dąbrowskiego innych wyzwań zawodowych od dnia 7 listopada 2022 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 27/2022Date: 28 October 2022Topic:
Resignation of Mr Tomasz Dąbrowski as a Member of the Warsaw Stock
Exchange Management Board before taking up his positionLegal basis:
Article 56(1)(2) of the Offering Act – current and periodic reportsContent:Further
to Current Report No. 19/2022 of 1 July 2022, the Warsaw Stock Exchange
S.A. (“Exchange”, “GPW”, “Company”) announces that it has received a
letter from Mr Tomasz Dąbrowski regarding his resignation from the
position of GPW Management Board Member for IT. The resignation is due
to Mr Tomasz Dąbrowski’s plans to take up other professional challenges
as of 7 November 2022.Legal basis: § 5(4) of the Regulation of
the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic reports
published by issuers of securities and conditions for recognising as
equivalent information required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-28 Marek Dietl Prezes Zarządu
2022-10-28 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki