REKLAMA

Dywidendowe łowy jeszcze w tym roku. Gdzie można zapolować na prawdziwe okazje?

Michał Kubicki2023-12-08 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-12-08 06:00

Chociaż wyniki czwartego kwartału poznamy dopiero za kilka miesięcy, już teraz warto pokusić się o własne analizy i próbę oszacowania potencjału dzielenia się zyskami spółek z GPW. Dywidendowe łowy można więc zacząć wcześniej, ale mając świadomość, że ryzyko spudłowania jest dużo większe.   

Dywidendowe łowy jeszcze w tym roku. Gdzie można zapolować na prawdziwe okazje?
Dywidendowe łowy jeszcze w tym roku. Gdzie można zapolować na prawdziwe okazje?
fot. Slatan / / Shutterstock

Listopad i grudzień zwykle nie kojarzą się z dywidendami. Te w większości przypadków są już wypłacone, a co najmniej uchwalone. Dywidendowe indeksy dobijają do najwyższych poziomów, by za chwilę znów się wyzerować i zacząć zliczać wypłaty od nowa.  

Za „okres dywidendowy” na warszawskim parkiecie zwykle uchodzi lato lub późna wiosna. Wtedy to giełdowe spółki dzielą się ubiegłorocznymi zyskami z akcjonariuszami, a walne zgromadzenia ustalają podział tychże zysków. Dlatego też niemała część inwestorów dokona zmian w swoich portfelach dywidendowych dopiero za jakieś pół roku.

Żeby była dywidenda, powinien być zysk

Jednak na dywidendowe łowy można ruszyć już późną jesienią, gdy na rynku minie sezon publikacji raportów za III kwartał. Kiedy znamy wyniki za trzy czwarte roku, samodzielnie możemy estymować rezultaty za cały rok. Na przykład korzystając z wskaźnika TTM (ang. trailing twelve months), czyli zysku za cały rok obliczonego za ostatnie dostępne raporty kwartalne.

Po trzecim kwartale bierzemy więc pod uwagę wyniki IV kwartału roku ubiegłego i liczymy, ile spółka zarobiła za poprzednie zaraportowane 12 miesięcy. Niedoskonałość tego prostego szacunku polega na tym, że przy dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych margines błędu może być dość spory.

Pomóc w doszacowaniu mogą na przykład raporty analityczne i rekomendacje biur maklerskich, gdzie wycenę akcji opiera się na prognozach uwzględniających bieżące otoczenie gospodarcze, prognozy samego zarządu czy wydarzenia, które należy wziąć pod uwagę jak zmiana cennika, wypuszczenie nowego produktu lub usługi, premiera gry, sprzedaż aktywów, akwizycje, odpisy, etc.

Wszystko to przybliży nas do własnych poszukiwań potencjalnych tłustych dywidend, które w 2024 r. mogą zasilić nasze rachunki maklerskie. Przygotowaną samodzielnie prognozę trzeba skonfrontować z polityką dywidendową, jeśli takowa istnieje albo z historią lat ubiegłych i komunikatami spółki. Potencjalne i możliwe do wypłacenia dywidendy musimy samodzielnie oszacować dla kilkunastu lub może nawet kilkudziesięciu spółek.

Wśród najlepiej zarabiających spółek z GPW (bez banków) za ostanie 12 zaraportowanych miesięcy aż 7 nie wypłaciło dywidendy w 2023 r. Co prawda Cyfrowy Polsat przerwał tym kilkuletnią serię, ale spółki energetyczne nie płacą dywidendy już wiele lat, a Allegro, Dino czy Pepco nie robią tego od debiutu na giełdzie. Z kolei historię z brakiem dywidendy z JSW znają już chyba wszyscy.

25 najlepiej zarabiających spółek z GPW (bez banków, pod wzglęm zysku netto w  ujęciu TTM)
Spółka  Kurs akcji z dnia 6.12 EPS TTM Stopa wypłaconej dywidendy w 2023 r.
1. PKNORLEN 61,31 zł 27,10 zł 8,1%
2. PZU 48,90 zł 13,03 zł 6,2%
3. PGE 8,91 zł 1,15 zł nie dotyczy
4. JSW 42,03 zł 17,93 zł nie dotyczy
5. TAURONPE 4,25 zł 0,99 zł nie dotyczy
6. DINOPL 468,50 zł 14,13 zł nie dotyczy
7. ASSECOPOL 75,95 zł 14,36 zł 4,1%
8. ORANGEPL 8,20 zł 0,69 zł 4,8%
9. KRUK 469,80 zł 45,82 zł 3,3%
10. PEPCO 24,70 zł 1,47 zł nie dotyczy
11. INTERCARS 617,00 zł 55,32 zł 0,1%
12. ALLEGRO 30,32 zł 0,66 zł nie dotyczy
13. BUDIMEX 570,00 zł 25,05 zł 5,0%
14. XTB 34,30 zł 5,04 zł 11,6%
15. KETY 738,00 zł 57,61 zł 8,6%
16. LPP 16 310,00 zł 282,57 zł 1,6%
17. CDPROJEKT 108,50 zł 4,25 zł 0,8%
18. DOMDEV 165,20 zł 15,99 zł 7,7%
19. CIECH* 53,00 zł 6,95 zł 9,7%
20. BENEFIT 1 900,00 zł 124,55 zł 2,3%
21. COGNOR 8,43 zł 2,11 zł 11,6%
22. CYFRPLSAT 13,36 zł 0,56 zł nie dotyczy
23. ASBIS 28,44 zł 6,20 zł 3,8%
24. KGHM 119,40 zł 1,72 zł 0,8%
25. ATAL 56,00 zł 7,22 zł 9,8%
Bankier.pl, *spółka zostanie wkrótce wycofana z GPW

Największe spółki dywidendowe z GPW

Proponujemy zajrzeć więc najpierw do własnego portfela dywidendowego i sprawdzić, czego można oczekiwać po każdej spółce. Następnie, aby poszukać innych dywidendowych tropów, warto przyjrzeć się spółkom zgromadzonym w indeksie WIGdiv. To tam znajdują się papiery wchodzące w skład WIG20, mWIG40 i sWIG80, których emitenci wypłacali dywidendę przez przynajmniej ostatnich 5 lat. Obecnie indeks ten zrzesza 30 spółek.

Robili to regularnie wcześniej, więc możliwe, że będą robić to dalej, choć nie jest to nic pewnego, jak pokazuje przykład Ten Square Games. W naszym przykładzie właśnie spółkom z tego indeksu przyglądamy się dokładniej, aby pokazać metodę. Sprawdzamy tylko siedemnaście z nich, ale takich, które w 2023 r. mogły pochwalić się stopą dywidendy większą niż 4%. W zestawieniu jest TIM chociaż to spółka, na akcje której jest wezwanie i może zostać wycofana z GPW. W dodatku zawiesiła politykę dywidendową i nie zrobiła wypłaty w 2023 r., ale załapała się za dywidendę wypłaconą pod koniec grudnia 2022 r. 

Szacunek przyszłych dywidend był mocno uproszczony i dlatego obarczony jest sporym ryzykiem. Część spółek przyznała akcjonariuszom zaliczkę na przyszłoroczną dywidendę, co obniży przyszłoroczne przelewy. Ponadto nie wszystkie spółki dywidendowe mają ustaloną politykę podziału zysków i wielu przypadkach jej wysokość każdorazowo zależy od decyzji głównego akcjonariusza. Dotyczy to m.in. wielu spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, gdzie oprócz kryteriów ekonomicznych wchodzą też względy polityczne, jak choćby w przypadku Orlenu. 

Potencjalne przyszłoroczne dywideny wybranych spółek z indeksu WIGdiv, na bazie historycznych danych
Spółka EPS za zaraportowane ostanie cztery kwartały Polityka dywidendowa Kurs w dniu 06.12  Stopa wypłaty w 2023 r.  Potencjalny DPS Potencjalna stopa dywidnedy po kursie z 06.12
ASSECOPOL 27,09 zł Do 50 % zysku netto na dywidendę 75,95 78%   21,13 zł 27,8%
ATMGRUPA 0,42 zł Brak szczegółów ale płaci od 2004 3,62 91%     0,38 zł 10,4%
BUDIMEX 24,53 zł W latach 2022-2026 do 100% wypracowanego zysku netto (warunki) 570 65%   15,94 zł 2,8%
DECORA 5,58 zł Brak szczegółowych wytycznych co do przedziału 57,8 58%     3,23 zł 5,6%
DOMDEV 15,99 zł Brak szczegółwów, zwykle między 80%-100% 165,2 69%   11,03 zł 6,7%
FERRO 2,96 zł Minimum 50% (warunki) 31,6 49%     1,45 zł 4,6%
GPW 3,55 zł Ponad 60-80 proc. zysku na dywidendy przy braku akwizycji  41,16 97%     3,44 zł 8,4%
OPONEO.PL 2,57 zł Wypłata dywidendy w wysokości od 10% do 35% osiągniętego zysku netto 47,8 68%     1,75 zł 3,7%
PCCROKITA 23,81 zł Ustalana z roku na rok 89,9 69%   16,43 zł 18,3%
PKNORLEN 27,10 zł Rosnąca dywidenda bazowa i część opcjonalna zależna od przepływów pieniężnych 61,31 23%     6,34 zł 10,3%
PLAYWAY 13,93 zł Minimum 90% jednostkowego zysku netto 339,5 *100%+   13,93 zł 4,1%
STALEXP 0,43 zł Brak szczegółów, ale ostanio przeznaczyła cały zyk plus zyski zatrzymane 3,11 *100%+     0,43 zł 13,8%
TSGAMES 1,31 zł Z uwagi na odpisy obniżające zysk netto zarząd zamiast dywidendy zaproponował skup akcji własnych  93,25 95%  nie dotyczy   nie dotyczy 
TIM 1,93 zł Polityka obecnie zawieszona 47,4 30%     0,57 zł 1,2%
TEXT 7,05 zł Najwyższa możliwa 112,6 89%     6,28 zł 5,6%
VOXEL 6,10 zł Minimum 50% zysku netto i min. 25% funduszu dywidendowego 74,2 *100%+     6,10 zł 8,2%
XTB 5,04 zł Na poziomie 50 - 100% jednostkowego zysku netto 34,3 75%     3,78 zł 11,0%
Bankier.pl *spółka przeznaczyła na dywidendę cały zysk i zyski zatrzymane z lat ubiegłych

Powyższa tabela ma jedynie charakter poglądowy i oparta jest o założenie powtórzenia przez spółki wyników z IV kwartału 2022 roku. W wielu przypadkach to założenie może okazać się błędne. Znów przywołamy przykład Orlenu, który w IV kw. 2022 r. miał ponad 16 mld zł zysku, a w kolejnych trzech kwartałach w sumie 17 mld. Więc jego zysk TTM jest prawdopodobnie przeszacowany, a i sama część opcjonalna jest mocno niepewna w obliczu 15 miliardowej składki Orlenu na zamrożenie cen energii. 

Widać więc, że część spółek może nie powtórzyć dobrych zeszłorocznych rezultatów, ale z drugiej strony część może je przebić. Warto więc samodzielnie wspomóc się raportami analitycznymi dla poszczególnych emitentów. Po drugie, potencjalna dywidenda przypadająca na jedną akcję (DPS) oparta jest o tegoroczną stopę wypłaty (czyli relację dywidendy do zysku netto). Także jest to wartość jedynie orientacyjna.

Niemniej jednak jeśli bieżący kwartał nie przyniesie jakiejś wynikowej katastrofy, to inwestorzy mogą z powodzeniem ustrzelić dwucyfrową stopę dywidendy na stosunkowo dużych i stabilnych finansowo spółkach. Równocześnie warto pamiętać, że obecnie są to tylko spekulacje oparte na ogólnych założeniach.

Faktyczne wartości przyszłorocznych dywidend poznamy zapewne w kwietniu i maju, gdy o podziale zysku decydować będą WZA. Ponadto sam fakt „załapania się” na wysoką stopę dywidendy nie musi gwarantować zysku, ponieważ w międzyczasie kursy dywidendowych spółek mogą ulec istotnym zmianom.

Należy też samodzielnie przeanalizować sytuację finansową i zamiary każdego emitenta. Niektóre spółki pomimo znakomitych wyników mogą zadecydować o przeznaczeniu ubiegłorocznych zysków na inwestycje lub spłatę zadłużenia albo przeznaczyć je na kapitał zapasowy wobec niepewnej sytuacji gospodarczej. 

Ciekawie może wyglądać sytuacja z największymi bankami. Niektóre, w tym roku miały pod górkę z wypłatami dywidend, ponieważ KNF uzależnił jej m.in. od wyroku TSUE w sprawie kredytów frankowych. Stąd, część najbardziej obciążonych tym problemem banków nie mogła wypłacić dywidendy.

Sama Komisja Nadzoru Finansowego z dużym prawdopodobieństwem ma utrzymać na 2024 rok dotychczasowe założenia polityki dywidendowej dla banków, o których więcej pisaliśmy w artykule: "W których bankach z GPW szukać dywidendy?"

Z drugiej jednak strony, zyski banków za 2023 r. będą zapewne rekordowe, a w dodatku ważą się losy wakacji kredytowych, które niekoniecznie mogą zostać przedłużone, a przynajmniej nie w obecnej formie. Sektor bankowy jest więc jednym z kolejnych tropów w dywidendowych łowach, na które warto zwrócić uwagę.  

Inwestowanie dywidendowe

Poszukiwania dywidendowych okazji muszą uwzględniać wszystkie czynniki ryzyka i opierać się przynajmniej o podstawowe założenia inwestowania dywidendowego. Po pierwsze powinna być to strategia obliczona na długi horyzont inwestycyjny. Zdywersyfikowany portfel spółek dywidendowych opartych raczej o „wartość”, aniżeli o „wzrost”,  powinien być zasilany regularnymi wpłatami. Spółki w nim powinny regularnie transferować zyski do akcjonariuszy.

Ponadto warto reinwestować otrzymane dywidendy i w myśl zasady pasywnego inwestowania być na rynku niezależnie od tego, czy akurat mamy hossę, czy bessę. Wreszcie obok cierpliwości wykazać należy także co najmniej umiarkowaną tolerancją na ryzyko. Rosnące z roku na rok dywidendy to rozwiązanie idealne, ale rzadko spotykane na GPW. Wypłaty więc mogą się mocno wahać z roku na rok lub być wstrzymane, jak szczególnie często działo się to w 2021 r. Sam portfel może zaliczać okresy znacznego spadku wartości przez wahania kursów, na co także trzeba być gotowym. Długoletnia perspektywa i procent składany mogą nam to jednak wynagrodzić, a gdy inwestujemy za pomocą kont IKE i IKZE 

Więcej na temat roli dywidend w inwestowaniu oraz filozofii inwestowania dywidendowego można przeczytać w poradniku przygotowanym przez Krzysztofa Kolanego "Inwestowanie dywidendowe. Poradnik dla początkujących". 

Źródło:
Michał Kubicki
Michał Kubicki
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Absolwent finansów i rachunkowości na UMCS w Lublinie. W czasie studiów zainteresował się giełdą i rynkami finansowymi, które to zainteresowania rozwinął na SGH w Warszawie na kierunku Bankowość Inwestycyjna. Na co dzień obserwuje notowania warszawskiej giełdy, by przekazać czytelnikom portalu najważniejsze informacje z parkietu oraz przybliżyć istotne wiadomości ze spółek. Telefon 728 927 242

Tematy
Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Ile kosztuje kredyt firmowy na 100 tys. zł?

Komentarze (8)

dodaj komentarz
dolar36
mam w du pie polowania ale zdjęcie nie na miejscu...
okiemprzyrodnika
Jaki sens dywidendy skoro zmniejsza wartość akcji:-/
428ustka odpowiada (usunięty)
widac ze zarobiles na tym sporo kasy ze tu siedzisz i agitujesz
men24a odpowiada 428ustka
Stwierdziłem fakty.
Możesz to przełożyć np na PZU, wyjdzie to samo tylko tam dywidenda 6 %. Była wypłacana przy kursie chyba 42 zł, odliczenie dywidendy i w 2 tygodnie odrobienie dywidendy a dzisiaj kurs PZU to 48zl.
Dlatego nie ma co narzekać na odliczaniu na kursie dywidendy

serdeli1
Super tabelki, dobra robota. Gratuluje calemu zespolowi Bankier!
Pozdrawiam

Powiązane: Inwestowanie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki