REKLAMA
Tour de spółki

BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej

2020-09-25 08:09
publikacja
2020-09-25 08:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-25
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, że w dniu 24 września 2020 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta – ZM SILESIA S.A. ("ZM SILESIA") otrzymała decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno –Skarbowego ("Urząd") w Krakowie z dnia 24 września 2020 roku określającą zaległe zobowiązanie podatkowe ZM SILESIA w podatku VAT za lata 2013 – 2014 w kwocie 97,3 mln zł.
Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu ZM SILESIA nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji, zdaniem Urzędu, ZM SILESIA nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów.
Przedmiotowa decyzja jest nieostateczna i nie podlega wykonaniu. W związku z odmienną oceną powyższych okoliczności Spółka skorzysta z dostępnych rozwiązań odwoławczych celem zakwestionowania powyższej decyzji Urzędu.
Informacje o toczącym się postępowaniu podatkowym wobec ZM SILESIA były zawarte w raportach okresowych Emitenta.
Zarząd Emitenta, po przeanalizowaniu otrzymanej decyzji, podejmie decyzję w sprawie ewentualnego zwiększenia utworzonych w Grupie rezerw na ryzyka związane z niekorzystnymi decyzjami podatkowymi. Na dzień dzisiejszy wartość utworzonych rezerw na ryzyka podatkowe w Grupie Kapitałowej wynosi 55,6 mln złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-25 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki