70,6000 zł
-3,02% -2,2000 zł
BNP Paribas Bank Polska SA (BNP)

Terminy publikacji raportów okresowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2020

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-20
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku obrotowym 2020
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020 oraz raportów rocznych dotyczących tego roku:

1. Raporty roczne 2019
Jednostkowy raport roczny za rok 2019 – 3 marca 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 – 3 marca 2020 r.
(co stanowi zmianę terminu publikacji niniejszych raportów, którą Bank w raporcie bieżącym nr 1/2019 z 10 stycznia 2019 r. wyznaczył na 5 marca 2020 r.),

2. Raporty kwartalne 2020
Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 r. – 13 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 r. – 10 listopada 2020 r.

3. Raport półroczny 2020
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 13 sierpnia 2020 r.

4. Raporty roczne 2020
Jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 4 marca 2021 r.
Skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 4 marca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż działając na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Bank odstępuje od publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 r. oraz za II i IV kwartał 2020 r.

Zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, Zarząd Banku oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne w 2020 r. będą zawierać jednostkowe kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierać półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.Podstawa prawna
§ 80 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Schedule of disclosing periodical reports by BNP Paribas Bank Polska
S.A. in 2020


current report no. 41/2019


date: 20 December 2019


The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
announces the scheduled dates of disclosing periodical reports in 2020
as well as reports related to this year:


1. Annual reports 2019


Stand-alone annual report for 2019 – 3 March 2020


Consolidated annual report for 2019 – 3 March 2020


(this constitutes the change of the publication date of these reports
which the Bank previously set up for 5 March 2020 - current report no.
1/2019 dated 10 January 2019),


2. Quarterly reports 2020


Consolidated quarterly report for the first quarter of 2020 – 13 May 2020


Consolidated quarterly report for the third quarter of 2020 – 10
November 2020


3. Semi-annual report 2020


Consolidated report for the first half of 2020 – 13 August 2020


4. Annual reports 2020


Stand-alone annual report for 2020 – 4 March 2021


Consolidated annual report for 2020 – 4 March 2021


Simultaneously, the Management Board of the Bank, acting pursuant to
Article 79 item 2 of the Ordinance of the Minister of Finance dated
March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the
securities issuers and on equivalence of information disclosures
required by law of non-EU member states (“the Ordinance”), has refrained
from disclosing of the stand-alone and the consolidated quarterly
reports for the fourth quarter of 2019, the second quarter of 2020 and
the fourth quarter of 2020.


Pursuant to Article 62 items 1 and 3 of the Ordinance, the Management
Board of the Bank declares that in 2020 the consolidated quarterly
reports will include the stand-alone quarterly financial statements and
the consolidated semi-annual report will include the abbreviated
semi-annual stand-alone financial statements.


Legal basis


§ 80 sections 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of Finance dated
March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the
securities issuers and on equivalence of information disclosures
required by law of non-EU member states.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-20 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu Banku
2019-12-20 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.