REKLAMA

AQT WATER S.A.: Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z ofertą akcji serii D Spółki.

2021-01-18 13:35
publikacja
2021-01-18 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Formularz_zapisu_na_Akcje_Oferowane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-18
Skrócona nazwa emitenta
AQT WATER S.A.
Temat
Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z ofertą akcji serii D Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Spółki https://aqtwater.com/aktualnosci/emisja-akcji-serii-d/ opublikował dokument informacyjny, sporządzony zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Dokument Informacyjny”) w związku z ofertą akcji serii D Spółki („Akcje Serii D”) w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz formularz zapisu na Akcje Serii D, który stanowi również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zapisy na Akcje Serii D rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i potrwają do 8 lutego 2021 r.

Szczegółowy harmonogram subskrypcji Akcji Serii D został przekazany raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.

Jednocześnie Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą do firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Serii D o przesłanie na adres mailowy gpw@aqtwater.com lub na adres siedziby Spółki, tj. Warszawa (00-019), ul. Złota 7/18 jednego egzemplarza formularza zapisu złożonego przez akcjonariusza Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Formularz zapisu na Akcje Oferowane.pdfFormularz zapisu na Akcje Oferowane.pdf Formularz zapisu na akcje serii D

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-18 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki