REKLAMA

Zysk netto PKO BP w II kw. '22 wyniósł 422 mln zł, wobec konsensusu 335,1 mln zł

2022-08-18 06:26, akt.2022-08-18 12:58
publikacja
2022-08-18 06:26
aktualizacja
2022-08-18 12:58
Zysk netto PKO BP w II kw. '22 wyniósł 422 mln zł, wobec konsensusu 335,1 mln zł
Zysk netto PKO BP w II kw. '22 wyniósł 422 mln zł, wobec konsensusu 335,1 mln zł
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2022 roku spadł do 422 mln zł z 1.236 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk PKO BP okazał się 26 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy szacowali go na 335,1 mln zł. Na otwarciu czwartkowych notowań akcje spółki zyskiwały nieco ponad 1 proc.

Oczekiwania ośmiu biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 287 mln zł do 389 mln zł.

W pierwszej połowie 2022 roku zysk netto grupy PKO BP spadł o 23,8 proc. do 1.838 mln zł.

Zysk netto w II kwartale 2022 roku spadł 66 proc. rdr i 70 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wyniki PKO BP obciążyła w II kwartale duża rezerwa na kredyty CHF oraz składka na funduszu pomocowego systemu ochrony. PKO BP odnotował 1.176 mln zł kosztu ryzyka prawnego związanego z kredytami CHF, a dodatkowa wpłata na rzecz funduszu pomocowego systemu ochrony wyniosła 872 mln zł.

Bank w II kwartale zawiązał niższe niż oczekiwano rezerwy oraz zaraportował wyższy od szacunków rynku wyniki z tytułu opłat i prowizji.

Saldo rezerw wyniosło w drugim kwartale 2022 roku 226 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 26 proc. wyższych odpisów na poziomie 304,5 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 255 mln zł do 390 mln zł. Rezerwy spadły 20 proc. rdr i 55 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszt ryzyka kredytowego w I połowie 2022 roku spadł do 0,58 proc. z 0,66 proc. rok wcześniej.

Wynik odsetkowy banku w wyniósł 3.639 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 3.661,3 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.638 - 3.731 mln zł). Wynik odsetkowy wzrosł 51 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Marża odsetkowa w I połowie 2022 roku wzrosła do 3,19 proc. z 2,75 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł 1.249 mln zł i był 5 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 1.194,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.179 mln zł do 1.217,3 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 20 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Koszty operacyjne banku w II kwartale wyniosły 2.359 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (2.376,1 mln zł). Koszty wzrosły 65 proc. rdr i 28 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że w I półroczu 2022 roku kontynuował oferowanie ugód dla klientów indywidualnych posiadających czynne kredyty we frankach szwajcarskich (CHF). Do końca I półrocza 2022 roku zarejestrował prawie 27,6 tys. wniosków o mediacje, a 15.993 mediacje zakończyły się pozytywnie. Mediacji zakończonych negatywnie na koniec I półrocza 2022 roku było 5.780.

Łączna liczba ugód zawartych do 30 czerwca 2022 roku wyniosła 15.461, z czego 15.151 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 310 w toku postępowań sądowych.

Do grupy PKO BP należy ukraiński Kredobank. Bank ten na koniec czerwca 2022 roku posiadała centralę we Lwowie oraz 73 oddziały, w tym w rejonach najbardziej dotkniętych działaniami wojennymi zlokalizowanych było 17 oddziałów. PKO BP szacuje, że na koniec czerwca 2022 roku około 20 proc. portfela kredytowego spółki znajduje się bezpośrednio w obszarach, w których toczą się działania wojenne lub są blisko nich, w tym poniżej 4 proc. - w rejonach tymczasowej okupacji lub aktywnych działań bojowych.

Suma bilansowa grupy PKO BP na koniec I półrocza 2022 roku wyniosła niemal 429 mld zł i wzrosła od początku roku o około 11 mld zł.

Depozyty klientów na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 326 mld zł, tj. wzrosły o 33 mld zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2021 roku w efekcie wzrostu zarówno depozytów korporacyjnych jak i depozytów bankowości detalicznej i prywatnej.

Finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 247 mld zł i wzrosło o 10 mld zł w odniesieniu do końca czerwca 2021 roku głównie w efekcie wzrostu finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym zarówno w formie kredytu jak również leasingu i faktoringu oraz spadło o blisko 1 mld zł w stosunku do końca grudnia 2021 roku na co wpływ miał spadek w segmencie kredytów bankowości detalicznej i prywatnej dodatkowo wzmocniony utworzeniem rezerwy na ryzyko prawne, przy wzroście w segmencie kredytów gospodarczych.

Średnie oprocentowanie należności kredytowych w grupie PKO BP na koniec I półrocza 2022 roku wyniosło 5,09 proc., a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,31 proc. PKO BP podał, że oczekuje wzrostu średniego oprocentowania depozytów ogółem w kolejnych kwartałach ze względu na wprowadzenie do oferty depozytów o istotnie wyższym oprocentowaniu.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,3 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 16,11 proc. 

PKO BP spodziewa się wypłaszczenia dynamiki wzrostu wyniku odsetkowego

PKO BP spodziewa się dalszego wzrostu wyniku odsetkowego, ale kwartalna dynamika wzrostu będzie coraz niższa - poinformował wiceprezes banku Bartosz Drabikowski.

"Tutaj nie widzimy jeszcze pełnego efektu podwyżek stóp procentowych i pełnego efektu wolumenowego. (...) A zatem efekt wzrostu stóp jeszcze przed nami, oczywiście już w zdecydowanie mniejszej skali (...) W poprzednim kwartale mieliśmy 20 proc. dynamikę kwartalną poprawy wyniku odsetkowego, teraz wynosi ona 13,7 proc. Ona się będzie stopniowo wypłaszczać, ale myślę, że jeszcze kilka dobrych kwartałów przed nami" - powiedział Drabikowski.

Wynik odsetkowy banku w II kwartale wyniósł 3.639 mln zł, czyli wzrósł 51 proc. rdr i 14 proc. kdk. 

W II kw. udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży PKO BP wzrósł do 79 proc.

W II kwartale 2022 roku udział kredytów ze stałą stopą w nowej sprzedaży grupy PKO BP osiągnął poziom 79 proc., a ich udział w portfelu złotowych kredytów hipotecznych pod koniec I połowy 2022 roku wynosił 13,8 proc. - poinformował w czwartek bank.

PKO BP podał, że liczba podpisanych aneksów do umów kredytów hipotecznych (aneksy obejmują konwersję istniejących kredytów o zmiennej stopie na kredyty na stopę stałą) w I półroczu 2022 roku wyniosła ponad 33,7 tys. sztuk.

"Kredyty o stałej stopie są produktem, który zabezpiecza klientów przed wzrostem stóp procentowych, co powoduje stabilizację poziomu raty i przewidywalność obciążenia budżetu gospodarstw domowych w okresie obowiązywania stałej stopy" - podał bank w raporcie.

Wyniki PKO BP w drugim kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
w mln zł 2Q2022 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 3 639 3 661,3 -0,6%
Wynik z prowizji 1 249 1 194,5 4,6%
Koszty ogółem 2 359 2 376,1 -0,7%
Saldo rezerw -226 -304,5 -25,8%
Zysk netto 422 335,1 25,9%
2Q2022 2Q2021 różnica 1Q2022 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 3 639 2 405 51% 3 200 14%
Wynik z prowizji 1 249 1 042 20% 1 179 6%
Koszty ogółem 2 359 1 430 65% 1 846 28%
Saldo rezerw -226 -283 -20% -504 -55%
Zysk netto 422 1 236 -66% 1 416 -70%

(PAP Biznes)

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
bha
Widać stopy % funkcjonują w na rynku w najlepsze,
bez zarzutu poprawiając garstce na górze jej wyniki. Brak więcej słów
1a2b
A klientów łupią jak mało który bank.
1a2b
Pilnie potrzebne są przepisy o przenoszeniu kont osobistych pomiędzy bankami na pstryknięcie palami tak jak w przypadku numeru telefonu. Wtedy szybko by się rozjaśniło w głowach tych pazernych bankowych cwaniaczków.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki