REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2021-07-05 16:11
publikacja
2021-07-05 16:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-05
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacja o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 5 lipca 2021 roku do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] zawiadomienie od Kervan Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi z siedzibą w Stambule oraz Kervan International AB z siedzibą w Sztokholmie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Emitenta w związku z zwarciem w dniu 30 czerwca 2021 r. umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Tornellon Investemnts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Tornellon].

Poniżej Emitent zamieszcza pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

„Działając w imieniu i na rzecz spółki Kervan Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi z siedzibą w Stambule przy Yakuplu Mah. Beysan Sanayi Sitesi, Fuar Caddesi, No, 9/1, Beylikdüzü Stambuł, Turcja („Kervan Gida”) oraz Kervan International AB, z siedzibą w Sztokholmie przy Rehnsgatan 5, 113-57 Sztokholm, Szwecja („Kervan International”), która jest spółką bezpośrednio kontrolowaną przez Kervan Gida, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 2 art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późna zm.) („Ustawa”), zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia w dniu 30 czerwca 2021 r. przez Kervan International jako nabywcę, umowy sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Tornellon Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000887339 („Umowa Sprzedaży"), która to spółka posiada 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie („Spółka”), stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki, doszło do następujących zmian w stanie posiadania akcji Spółki:
1. przed zawarciem Umowy Sprzedaży Xarus Holdings Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace przy Lordou Vyronos 61 Lumiel Building, 4 piętro, 6023 Larnaca Cypr („Xarus”) jako podmiot posiadający 100% udziałów w kapitale zakładowym Tornellon Investments sp. z o.o., posiadała pośrednio 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki, zaś po zawarciu Umowy Sprzedaży Kervan International posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Tornellon Investments sp. z o.o., wobec czego Kervan International posiada pośrednio 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki;

2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży, spółka Warsaw Equity Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000449480 („WEM”) posiadała pośrednio, jako podmiot dominujący w stosunku do Tornellon Investments sp. z o.o., 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki, zaś po zawarciu Umowy Sprzedaży Kervan Gida posiada pośrednio, jako podmiot dominujący w stosunku do Kervan International 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki.

Jednocześnie informuję, iż zawiadamiający nie posiadają innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, a zawiadamiający także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-05 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2021-07-05 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki