REKLAMA

WIELTON S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.

2021-06-02 12:28
publikacja
2021-06-02 12:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_WIELTON_SA_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_ws_DPSN_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sprawozdan_i_podzialu_zysku_WIELTON_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sytuacji_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_WIELTON_SA_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_WIELTON_SA_w_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zawierającego ogłoszenie i projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r. („Walne Zgromadzenie” i „Spółka” odpowiednio), Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:

- sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w punktach 6-9 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

- sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w punkcie 17 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia, wraz z raportem biegłego rewidenta z oceny tego sprawozdania.
Załączniki
Plik Opis
Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_WIELTON_SA_2019-2020.pdfRaport_bieglego_rewidenta_z_oceny Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_WIELTON_SA_2019-2020.pdf Raport_bieglego_rewidenta_z_oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach WIELTON SA 2019-2020
Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_ws_DPSN_2020.pdfSprawozdanie_RN_WIELTON_SA_ws_DPSN_2020.pdf Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_ws_DPSN_2020
Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sprawozdan_i_podzialu_zysku_WIELTON_za_2020.pdfSprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sprawozdan_i_podzialu_zysku_WIELTON_za_2020.pdf Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sprawozdan_i_podzialu_zysku_WIELTON_za_2020
Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sytuacji_w_2020.pdfSprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sytuacji_w_2020.pdf Sprawozdanie_RN_WIELTON_SA_z_oceny_sytuacji_w_2020
Sprawozdanie_WIELTON_SA_o_wynagrodzeniach_Członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2019-2020.pdfSprawozdanie_WIELTON_SA_o_wynagrodzeniach_Członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2019-2020.pdf Sprawozdanie_WIELTON_SA_o_wynagrodzeniach_Członkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_za_2019-2020
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_WIELTON_SA_w_2020.pdfSprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_WIELTON_SA_w_2020.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_WIELTON_SA_w_2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-06-02 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki