REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zbycia akcji/udziałów w spółkach z grupy kapitałowej

2021-04-30 22:20
publikacja
2021-04-30 22:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-30
Skrócona nazwa emitenta
ULTIMATE GAMES S.A.
Temat
Aktualizacja informacji ws. grupy kapitałowej Emitenta, sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz zbycia akcji/udziałów w spółkach z grupy kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. informuje, iż proces obniżania udziału Emitenta, we wskazanych w powyższym raporcie jednostkach Emitenta, tj. 3T Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ConsoleWay S.A. (d. Quantum S.A.) z siedzibą w Warszawie, Demolish Games S.A. z siedzibą w Warszawie, Games Box S.A. (d. Games Box sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Manager Games S.A. (d. GT Gold S.A.) z siedzibą w Warszawie, doprowadził do zmniejszenia udziału Emitenta poniżej 49% w kapitale zakładowym, a tym samym jednostki te zakwalifikowane będą jako jednostki stowarzyszone (z uwagi na brak kontroli) oraz wyceniane w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności zgodnie z MSR 28.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że na dzień 31 marca 2021 r. Spółka tworzyła grupę kapitałową, która obejmuje następujące jednostki zależne: Ultimate Games Mobile S.A. w organizacji i Kapi Kapi Games sp. z o.o. oraz następujące jednostki stowarzyszone: Demolish Games S.A., 3T Games sp. z o.o., Games Box S.A., UF Games S.A., Ultimate Games VR sp. z o.o., 100 Games sp. z o.o., Manager Games S.A., ConsoleWay S.A., Golden Eggs Studio sp. z o.o., Ultimate Licensing sp. z o.o., NPC Games S.A., Ultimate Games Marketing S.A., G11 S.A. oraz Grande Games S.A.

Docelowo, zgodnie z raportami bieżącymi nr: 1/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. oraz 6/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r., Emitent będzie posiadał w jednostkach zależnych, tj. Kapi Kapi Games sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poniżej 50%, a Ultimate Games Mobile S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie, pomiędzy 35% a 49%, udziału w kapitale zakładowym, a jednostki te zakwalifikowane będą jako jednostki stowarzyszone (z uwagi na brak kontroli) oraz wyceniane w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności zgodnie z MSR 28.

Z uwagi na powyższe, proces obniżania udziału Emitenta, w jednostkach zależnych Emitenta, nie został jeszcze zakończony, a tym samym proces sprzedaży udziałów/akcji jednostek zależnych Emitenta lub emisji udziałów/akcji przez te spółki na rzecz podmiotów trzecich, będzie kontynuowany.

Do czasu ustania przesłanek stanowiących podstawę do sporządzania przez Emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Emitent będzie publikował jak dotychczas raporty skonsolidowane, a tym samym raport kwartalny za I kwartał 2021 r. będzie raportem skonsolidowanym.

Jednocześnie Emitent, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r., informuje, iż w okresie I kwartału 2021 r. Spółka dokonała zbycia na rzecz podmiotów trzecich tj. deweloperów i kluczowego personelu w sumie: 132.000 szt. akcji Demolish Games S.A. za kwotę 924.000,00 zł, 466 udziałów 3T Games sp. z o.o. za kwotę 699.000,00 zł, 50.000 szt. akcji Games Box S.A za kwotę 500.000,00 zł, 300 udziałów 100 Games sp. z o.o. za kwotę 1.140.000,00 zł, 1.700 udziałów Ultimate VR sp. z o.o. za kwotę 467.500,00 zł, 270.000 szt. akcji Ultimate Games Marketing S.A. za kwotę 27.000,00 zł, 28 udziałów Kapi Kapi Games sp. z o.o. za kwotę 3.416,00 zł.

Z uwagi na fakt że ww. proces nie został jeszcze zakończony i planowane oraz możliwe są dalsze emisje czy sprzedaże akcji/udziałów ww. spółek o ostatecznym kształcie transakcji oraz procentowym udziale Emitenta w ww. podmiotach Spółka przekaże w formie odrębnego raportu ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki