Tania ekologiczna nieruchomość? To możliwe - sprawdź dostępne dotacje do „zielonych” domów

Dominika Florek2022-04-01 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2022-04-01 06:00
Tania ekologiczna nieruchomość? To możliwe - sprawdź dostępne dotacje do „zielonych” domów
Tania ekologiczna nieruchomość? To możliwe - sprawdź dostępne dotacje do „zielonych” domów
fot. Rimgaudas Budrys / / Shutterstock

Dodatkowe pieniądze na wymianę pieca, okien, parapetów, instalację paneli słonecznych oraz dopłaty do rachunków – to tylko część możliwości, z jakich mogą skorzystać właściciele domów. Dofinansowanie można otrzymać na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań. Dodatkowo koszty poniesione na tego "zielone" wydatki można odliczyć w rocznym formularzu PIT. Sprawdź, z czego możesz skorzystać i jakie zmiany pojawiły się w dostępnych programach.

Ekologiczny dom nie musi być wydatkiem, po którym w kieszeni kupującego lub budującego pozostanie dziura bez dna. Na część ekologicznych rozwiązań można otrzymać dofinansowanie z programów rządowych m.in. „Mój prąd” i „Czyste powietrze” oraz lokalnych dotacji na "zielone" inwestycje. Dodatkowo właściciele domów mogą skorzystać z ulgi podatkowej w PIT i odliczyć koszty poniesione na przedsięwzięcia związane z termomodernizacją jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Nawet 20 tys. zł dotacji w programie „Mój prąd”

Program „Mój prąd” to jedna z dostępnych opcji na otrzymanie dodatkowych pieniędzy, które beneficjent może przeznaczyć na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w swoim domu. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł. Jest to jedna z większych zmian w porównaniu do poprzednich edycji programu. Zgodnie z nowymi zasadami wysokość dofinansowania kształtuje się następująco:

  • do 4 tys. zł wyłącznie na instalację PV,
  • do 5 tys. zł na instalację PV sprzężoną z innym elementem,
  • do 5 tys. zł na magazyn ciepła wyniesie do 5.000 zł,
  • do 7,5 tys. zł na magazyn energii,
  • do 3 tys. zł na dofinansowanie do systemów zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS). Dotacja na to rozwiązanie będzie jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Dodatkowo w nadchodzącym naborze "Mojego prądu" o dotację będą mogły wnioskować osoby, które otrzymały wsparcie w poprzednich edycjach programu. Według informacji NFOŚiGW będą mogły one dostać dodatkowo 2 tys. zł do instalacji oraz środki na magazyny energii, ciepła i EMS zgodnie z zaprezentowaną listą dofinansowań.

"Mój prąd" – dla kogo?

Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, czytamy w regulaminie rządowego programu. Warunkiem koniecznym jest podpisanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Nowy nabór od połowy kwietnia

Już od 15 kwietnia rusza czwarta edycja programu „Mój prąd’. Nadchodzący nabór wniosków przyniesie wiele zmian dla beneficjantów. W nowej edycji z dotacji będzie można skorzystać nie tylko na domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, ale także na magazyny energii i ciepła, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV oraz na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią.

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej i obejmuje urządzenia do magazynowania energii elektrycznej oraz ciepła bezpośrednio u prosumenta, dzięki którym sieć elektroenergetyczna przestanie być „wirtualnym magazynem energii”. Dodatkowo będzie można uzyskać dofinansowanie urządzeń umożliwiających racjonalne zarządzanie wytworzoną energią elektryczną.

"Mój prąd" – jakie wydatki?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie mogła pokryć następujące, kwalifikowane koszty: zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (panele z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią, czytamy na stronie resortu klimatu.

Kolejna zmiana w nadchodzącej edycji „Mojego prądu” dotyczy dołączenia do nowego sposobu rozliczania się prosumentów, czyli net-billingu. ”Ten nowy system ma motywować do zwiększania konsumpcji energii wyprodukowanej przez prosumenta i magazynowania jej nadwyżek” - podkreśla ministerstwo klimatu.

Budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma wynieść około 350 mln zł, podaje resort.

„Czyste Powietrze” – do 69 tys. zł dotacji

Program „Czyste Powietrze” kierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Maksymalnie beneficjenci mogą otrzymać 30 tys. zł w podstawowym poziomie dofinansowania lub 37 tys. zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. Program przewiduje także najwyższy poziom dofinansowania w kwocie 69 tys. zł.

Progi dochodowe w programie

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać w programie uzależniona jest od łącznego dochodu gospodarstwa domowego. W pierwszej opcji (do 30 tys. zł dofinansowania) roczny dochód beneficjentów nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł. „W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł”.

Z kolei próg dochodowy dla beneficjentów z podwyższonego poziomu dofinansowania (do 37 tys. zł) uzależniony jest od przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę. W gospodarstwie wieloosobowym wynosi 1564 zł. Natomiast w gospodarstwie jednoosobowym to kwota 2189 zł

W podobny sposób ustalane jest kryterium dochodowe dla trzeciego - najwyższego progu do 69 tys. zł - dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uprawniający do otrzymania środków pieniężnych nie może przekroczyć kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na co można przeznaczyć pozyskane środki? Beneficjenci otrzymują dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

W ramach programu dofinansowanie można otrzymać dotację, dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz pożyczkę dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie).

Lokalne programy dopłat

Kolejnym sposobem na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w domu są lokalne programy dopłat realizowane przez gminy oraz powiaty w całej Polsce. W ramach tego typu dofinansowań możliwe jest otrzymanie dotacji na wymianę pieca, pompy cieplnej, okien, parapetów oraz dopłat do rachunków przy wymianie pieca węglowego.

Lokalne projekty w ostatnich latach stanowią liczną grupę. Przykładowo we Wrocławiu mieszkańcy mogą skorzystać z programu "KAWKA Plus", czyli dofinansowania w kwocie do 12 tys. zł na wymianę pieców na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła np. ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, czy podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Innym programem jest "Termo KAWKA". Beneficjenci projektu mają możliwość uzyskania do 5 tys. zł na pokrycie kosztów demontażu starych i montażu nowych: okien zewnętrznych, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania okien (np. klamek). Oba programy łączą się z dofinansowaniem w ramach projektu "Czyste powietrze".

Oprócz dofinansowania na wymianę pieców, okien oraz innych elementów Wrocławiacy, którzy wymienili piec węglowy na ogrzewanie ekologiczne: elektryczne, gazowe, miejskie czy olejowe mogą otrzymać do 4 tys. zł doplaty do rachunków.

Z kolei Warszawiacy, którzy wymienią piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5, otrzymają  do 70 proc. dotacji refundującej koszt wymiany. 

Ulga termomodernizacyjna w PIT

Oprócz dotacji zarówno ogólnokrajowych, jak i lokalnych programów dofinansowania właściciele nieruchomości mogą skorzystać z ulgi podatkowej w rocznym rozliczeniu PIT. Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie kosztów poniesionych przez podatników na montaż, zakup lub modernizacje, która przyczyniła się do spadku zużycia energii elektrycznej w domu.

Właściciel nieruchomości, w ramach ulgi termomodernizacyjnej może odliczyć maksymalnie do 53 tys. zł od podatku dochodowego. W przypadku gdy właścicielami domu są małżonkowie, mogą odliczyć 106 tys. zł, czyli po 53 tys. zł każdy z nich.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących odliczenia kosztów na ekologiczne rozwiązania w rocznym PIT można znaleźć w artykule pt. „PIT 2021. Nawet 106 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej dla małżonków”.

Wsparcie bez programu "Moja Woda"

W tym roku nie zostanie uruchomiony program „Moja woda”, który do tej pory w dwóch naborach. Informację o nieotwarciu naboru w 2022 r. potwierdziliśmy na oficjalnej infolinii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej.

fot. Hubert Zacharski / Bankier.pl
na budowę nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW 
Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (7)

dodaj komentarz
wizytator
To żeby się załapać na max ulgę to trzeba się fikcyjnie rozwieść. I jedno z rodziców musi pracować na czarno. Dla kogo są te progi i kto to wymyślił? A pule do podziału są smieszne jeżeli je porównać z tym co dostają nasi nowi goście ze wschodu. Widać że władzuni nie zależy na zmianie powietrza tylko na licznych programach z drobnymi To żeby się załapać na max ulgę to trzeba się fikcyjnie rozwieść. I jedno z rodziców musi pracować na czarno. Dla kogo są te progi i kto to wymyślił? A pule do podziału są smieszne jeżeli je porównać z tym co dostają nasi nowi goście ze wschodu. Widać że władzuni nie zależy na zmianie powietrza tylko na licznych programach z drobnymi doplatami które mają śie ślimaczyć latami.
dididif
zielona bateria do zielonego pięciolatka z zielonym przebiegiem 100 tys. km po ile?
zops
Polscy neurastenicy z junty nie mogą posiadać broni która wytwarza chmury zasłaniające światło słoneczne. www.wells24.com
bt5
Nie będe taki i zdradze metode jak taniutkim kosztem zrobic obiekt energooszczedny. Metoda rzecz jasna podpatrzona za granicą. Najlepiej sie nadaje konstrukcja szkieletowa gdzie wcale nie potrzeba duzo izolacji bo wg norm arktycznych wystarczy 15 cm, za to pod regipsami daje się folię taką jak na "koce życia" czyli srebrnozłotą Nie będe taki i zdradze metode jak taniutkim kosztem zrobic obiekt energooszczedny. Metoda rzecz jasna podpatrzona za granicą. Najlepiej sie nadaje konstrukcja szkieletowa gdzie wcale nie potrzeba duzo izolacji bo wg norm arktycznych wystarczy 15 cm, za to pod regipsami daje się folię taką jak na "koce życia" czyli srebrnozłotą , i calowa przestrzeń odblaskową. Na ogrzewanie uzywamy promienników podczerwieni emitujacych jak sama nazwa mówi przyjemne promieniowanie podczerwone czyli takie jak emituje słonce. I prosze bardzi małym kosztem inwestycyjnym a także rachunkowym mamy w domku 25 stopni , bez żadych drogich inwestycji.
obeznany
ekologiczny
1. «dotyczący związku warunków zewnętrznych z życiem roślin i zwierząt»
2. «związany z ochroną środowiska»
3. «wyprodukowany ze składników naturalnych»
dzejms
ekologiczne to są ziemianki, szałasy, domy z gliny, domy z drewna i jaskinie
szprotkafinansjery
I kartony pod mostem! Biodegradowalne!

Powiązane: Mój prąd

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki