TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r.

2020-05-21 15:08
publikacja
2020-05-21 15:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-21
Skrócona nazwa emitenta
TOYA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą „TOYA” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 13-15, 51-168 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000066712, o kapitale zakładowym opłaconym w pełnej wysokości: 7 504 222,60 zł, o numerze NIP: 8951686107, o numerze REGON: 932093253 (dalej także: „TOYA S.A.” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 §1, art. 4021 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505, z późn. zm., dalej: „Kodeks spółek handlowych”), a także § 24 ust. 4 Statutu Spółki, w związku z żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą „TOYA” S.A. (dalej także: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) na dzień 17 czerwca 2020r. na godz. 11:00 w TOYA Golf & Country Club w Krynicznie przy ul. Rakowej 5, 55-114 Wisznia Mała.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 czerwca 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-21 Grzegorz Pinkosz Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Pożyczka Konsolidacyjna z RRSO 10,59%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki