REKLAMA

SYNEKTIK S.A.: Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych

2021-12-03 16:36
publikacja
2021-12-03 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
SYNEKTIK S.A.
Temat
Informacja o złożeniu znaczącej oferty w postępowaniu przetargowym zgodnie z prawem zamówień publicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka złożyła ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2 w Olsztynie (Zamawiający).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do radiochirurgii stereotaktycznej mózgu oraz głowy i szyi wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie Budynku Ośrodka Radiochirurgii Mózgu, Głowy i Szyi, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego mieszczącego się przy alei Warszawskiej 30 w Olsztynie.
Spółka złożyła ofertę na kwotę 17 562 510 zł netto (19 496 367 zł brutto).

Budżet Zamawiającego na całość postępowania wynosi 19 500 000 zł brutto. W dniu 3 grudnia 2021 r. miało miejsce otwarcie ofert i na stronie internetowej prowadzonego postępowania ukazała się informacja, że do siedziby Zamawiającego wpłynęła jedna oferta.

Złożenie przedmiotowej oferty zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi 13,7 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w latach finansowych 2021 oraz 2022, trwających odpowiednio od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. oraz od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-03 Cezary Kozanecki Prezes ZAaządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki