REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

SOLAR COMPANY S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku

2022-05-25 16:01
publikacja
2022-05-25 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zestawienie_zbiorcze_tresci_projektow_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_ws_polityki_wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-25
Skrócona nazwa emitenta
SOLAR COMPANY S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. na czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 §1, art. 402 1 i art. 402 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), art. 25 ust. 1 w związku z art. 24 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Solar Company S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czwartek, dnia 23 czerwca 2022 roku o godzinie 10:30 (dziesiątej trzydzieści) w Poznaniu, przy ul. Torowej numer 11, kod pocztowy: 61-315 Poznań, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
10. Pokrycie straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego Solar Company S.A. za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
11. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Zarządu Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i udzielenie poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Solar Company S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
13. Rozpatrzenie i ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za okres pełnienia funkcji, tj. od dnia 29 czerwca 2021 roku do dnia 23 czerwca 2022 roku.
14. Wyrażenie opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. i nadanie mu nowego brzmienia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.
16. Zamknięcie obrad.


Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta ri.solar.com.pl
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2022.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Zestawienie zbiorcze treści projektów uchwał.pdfZestawienie zbiorcze treści projektów uchwał.pdf Treść projektów uchwał
Załącznik nr 1 do uchwały ws polityki wynagrodzeń.pdfZałącznik nr 1 do uchwały ws polityki wynagrodzeń.pdf Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchylenia § 4 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A. i nadania mu nowego brzmienia oraz przyjęcia tekstu jednolitego polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Solar Company S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-25 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki