REKLAMA

SKOTAN S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku

2021-04-23 00:07
publikacja
2021-04-23 00:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
SKOTAN S.A.
Temat
Szacunkowe wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. za I kwartał 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SKOTAN S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe dane finansowe Spółki za I kwartał 2021 roku:

- przychody ze sprzedaży: 3 152 tys. zł (w porównaniu do 2 569 tys. zł w I kwartale 2020 r.), w tym przychody ze sprzedaży produktów własnych 3 142 tys. zł (w porównaniu do 2 262 tys. zł w I kwartale 2020 r.),

- zysk z działalności operacyjnej: 399 tys. zł (w porównaniu do 424 tys. zł w I kwartale 2020 r.),

- zysk netto: 347 tys. zł (w porównaniu do 97 tys. zł w I kwartale 2020 r.),

- wskaźnik EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację): 554 tys. zł (w porównaniu do 620 tys. zł w I kwartale 2020 r.).

Spółka odnotowała dodatnią dynamikę sprzedaży we wszystkich kluczowych sektorach działalności, osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 23 % (39% w kategorii produktów własnych) względem I kwartału 2019 r. i generując wynik netto wyższy o ponad 250% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Głównym determinantem wyników finansowych SKOTAN S.A. jest intensyfikacja sprzedaży produktów własnych, w szczególności suplementów diety EstroVita w kanale dystrybucji farmaceutycznej i aptecznej oraz produktów bazujących na kwasach Omega 3/6/9 i spożywczej biomasie YLs, realizowanych pod markami kontraktowymi.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 27 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki