REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego o łącznej wartości 25,11 mln zł.

2021-06-29 14:39
publikacja
2021-06-29 14:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego o łącznej wartości 25,11 mln zł.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportów bieżących ESPI nr 51/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. 77/2020 z dnia 2 października 2020 r., nr 3/2021 z dnia 8 lutego 2021 r. oraz nr 16/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2021 roku podpisał umowę z Ministerstwem Rozwoju (dalej jako: Ministerstwo) na dofinansowanie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab (dalej jako: Projekt) w ramach działania 2.1 PO IR - konkurs 1 / 2.1 / 2020.

Łączna wartość Projektu to ponad 25,11 mln zł, wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 19,59 mln zł z czego wartość ww. dofinansowania to ponad 11,75 mln zł.

Rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego planowane jest na koniec 2021 roku.

Celem niniejszego Projektu jest budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej jako: Centrum) poprzez nabycie infrastruktury B+R, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego oraz systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu.

Kluczowym punktem agendy badawczo-rozwojowej Projektu, będzie opracowanie własnego silnika graficznego Space Engine 3D do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych Agencji Kosmicznych.

W przygotowaniu innowacyjnych rozwiązań Centrum będzie korzystało z technologii: Fotogrametrii, MoCap, Sztucznej Inteligencji, Uczenia Maszynowego i własnych narzędzi i rozwiązań informatycznych.

Emitent w ramach agendy badawczej Projektu podpisał listy intencyjne o współpracy z dwoma Uczelniami Wyższymi: Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Uniwersytetem Zielonogórskim w Zielonej Górze.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-29 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki