REKLAMA

SATIS GROUP SA: Zawarcie umowy pożyczki

2021-04-29 21:19
publikacja
2021-04-29 21:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
SATIS GROUP SA
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł umowę pożyczki ze spółką Polish American Investment Fund LLC z siedzibą w Wilmington, Stany Zjednoczone („Pożyczkodawca”), na podstawie której została uruchomiona na rzecz Spółki linia kredytowa do maksymalnej kwoty 1.000.000 USD (słownie: jeden milion dolarów amerykańskich). Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie do 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania.
Celem pożyczki jest inwestycja w instrumenty finansowe podmiotu notowanego na amerykańskiej giełdzie NASDAQ działającego w branży medycznej oraz nowych technologii („Partner”), z którym Spółka zamierza nawiązać współpracę strategiczną w zakresie rozwoju działalności Partnera na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. O nawiązaniu ewentualnej współpracy z Partnerem, Spółka poinformuje stosownym raportem.
Pożyczka zostaje udzielona na okres do 31 grudnia 2021 r., przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,00% (jeden procent) w skali roku. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki.
Pożyczka nie jest zabezpieczona.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Andrzej Wrona Prezes Zarzadu Andrzej Wrona
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki