QUANTUM SOFTWARE SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 01.07.2020 r..

2020-06-03 15:17
publikacja
2020-06-03 15:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_QS_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
POLITYKA_WYNAGRODZEN_SPOLKI_QUANTUM_SOFTWARE_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 01.07.2020 r..
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 402 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 01.07.2020 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA
Projekty uchwał ZWZA 2020.pdfProjekty uchwał ZWZA 2020.pdf Treść uchwał ZWZA QS SA
POLITYKA WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE SA.pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ SPÓŁKI QUANTUM SOFTWARE SA.pdf Polityka Wynagrodzeń Quantum software SA - załącznik do uchwały nr 18

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-03 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2020-06-03 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki