REKLAMA
WEBINAR

Prywatna emerytura. Jak działają IKE?

Wojciech Boczoń2021-03-22 06:00analityk Bankier.pl
publikacja
2021-03-22 06:00

W ramach reformy OFE rząd zachęca m.in. do przejścia na Indywidualne Konta Emerytalne. IKE wchodzą w skład trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Pieniądze na nich zgromadzone są własnością osoby oszczędzającej, a zasadniczą zaletą jest ulga podatkowa. Przypominamy istotę produktu, na którym Polacy zgromadzili prawie 12 mld zł.

Prywatna emerytura. Jak działają IKE?
Prywatna emerytura. Jak działają IKE?
/ Shutterstock

Indywidualne Konta Emerytalne utworzono w 2004 roku jako dodatkowe narzędzie mające wspierać oszczędzanie na emeryturę. IKE wchodzą w skład trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Dziś ponownie produkt staje się przedmiotem dyskusji z uwagi na prace toczące się wokół reformy emerytalnej. IKE, obok ZUS-u, będzie jednym z dwóch dostępnych rozwiązań po likwidacji OFE. Przyjęta w wyniku reformy wersja IKE-bis będzie nieco się różnić od „zwyczajnego” IKE (więcej na ten temat w ostatniej części artykułu).

Przyjrzyjmy się natomiast temu, czym jest IKE dostępne na rynku obecnie. Mimo zachęt podatkowych produkt cieszy się raczej umiarkowaną popularnością. Jak wynika z danych KNF, na koniec grudnia 2020 r. na IKE zgromadzonych było łącznie 11,9 mld zł wobec 10,2 mld zł rok wcześniej. Podmioty uprawnione prowadziły 742  tys. kont IKE, w tym 405 tys., na które w ubiegłym roku dokonano wpłaty. W ubiegłym roku na IKE wpłacono łącznie 1,96 mld zł, a średnia wpłata wyniosła 4,8 tys. zł.

Kto może oszczędzać na IKE

Na IKE można zacząć oszczędzać już od 16. roku życia. Jednak osoby w przedziale wiekowym 16-18 lat mogą dokonywać wpłat na rachunek tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Te ograniczenia nie dotyczą natomiast osób starszych, które mogą dokonywać dowolnych wpłat. Należy jednak pamiętać, że ustalony jest roczny limit wpłat na IKE. W 2021 roku wynosi on 15 777 zł.

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w dowolnych ratach. Limit ten co roku ulega zmianie. Jest on uzależniony od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce - na IKE można wpłacić co roku nie więcej niż trzykrotność tego wynagrodzenia. Ponadto osoby małoletnie (16-18 lat) nie mogą wpłacić więcej na IKE, niż zarobią z tytułu umowy o pracę.

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Dzień mieszkaniowy na Bankier.pl - 2 webinary

Zapraszamy na webinary o kredytach hipotecznych! <BR><B>Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu<B> <BR><B>Bezpieczny Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać <BR>Zapisz się zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł
Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl

Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza:
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Pole wypełnione niepoprawnie!
Podaj kod w formacie xx-xxx!
Pole wypełnione niepoprawnie!

Kto może prowadzić IKE?

Każda osoba może posiadać tylko jedno IKE. Na IKE nie można oszczędzać wspólnie, np. ze współmałżonkiem. Indywidualne Konto Emerytalne może być prowadzone przez:

  • banki,
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  • towarzystwa ubezpieczeniowe,
  • podmioty prowadzące działalność maklerską,
  • dobrowolne fundusze emerytalne.

Każdy podmiot prowadzi IKE w nieco innej formie. Najprostsze w konstrukcji Indywidualne Konta Emerytalne prowadzą banki – w formie rachunków oszczędnościowych. W przypadku TFI pieniądze odkładane są w różnych funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo, IKE prowadzone przez domy maklerskie pozwala z kolei inwestować w papiery wartościowe, a IKE prowadzone przez ubezpieczycieli przybiera formę umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Wybór podmiotu prowadzącego IKE jest indywidualną sprawą oszczędzającego. Kiedy zdecydujemy się podpisać umowę, będziemy musieli podpisać ponadto specjalne oświadczenie, w którym określimy, czy jest to nasze pierwsze IKE, czy też może mamy już taki rachunek i chcemy dokonać transferu na nowe IKE. Pieniądze między Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi można bowiem przenosić. Należy jedynie pamiętać o tym, że można posiadać tylko jedno IKE w danym momencie.

Osoby, które mają ukończone 55 lat, będą musiały dodatkowo złożyć oświadczenie o niedokonaniu w przeszłości wypłaty z IKE.

Brak podatku Belki

Zasadniczą zaletą IKE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w momencie wypłaty środków. Wypłata ta jest nieopodatkowana tylko wówczas, gdy zdecydujemy się jej dokonać po osiągnięciu 60. roku życia. W sytuacji gdy osiągniemy uprawnienia emerytalne przed 60. rokiem życia, będziemy mogli wycofać pieniądze bez podatku po ukończeniu 55 lat. Ponadto, by zyskać zwolnienie z podatku, należy spełnić jeszcze jeden warunek: dokonać wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonać wpłat ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Nie ma górnego wieku oszczędzającego, który zmuszałby do dokonania wypłaty. To od oszczędzającego zależy też, czy wypłata będzie dokonana jednorazowo, czy też w ratach. Należy natomiast pamiętać, że po dokonaniu wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty nie można już założyć kolejnego IKE. W przypadku wypłaty ratalnej oszczędzający nie może już też dokonywać kolejnych wpłat na IKE.

Pieniądze zgromadzone na IKE są własnością oszczędzającego i mogą zostać wycofane wcześniej – przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych. W takiej sytuacji zysk osiągnięty na IKE zostanie jednak opodatkowany 19-proc. podatkiem od zysków kapitałowych. Przy czym możliwe jest wycofanie jedynie części zgromadzonego kapitału, z zastrzeżeniem, że wycofywane środki pochodzą z wpłat na IKE. Oznacza to, że nie można dokonać takiej wypłaty, jeżeli na IKE przetransferowano środki z pracowniczego programu emerytalnego albo środki z IKE zmarłego.

Co z IKE po śmierci?

Zakładając IKE, możemy wskazać osobę lub osoby, którym zostaną wypłacone pieniądze w przypadku naszej śmierci. Jeśli nie wyznaczymy takich osób, środki zgromadzone na IKE przypadają spadkobiercom. W przypadku IKE prowadzonego przez towarzystwa ubezpieczeniowe środki zostaną przekazane najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Osoba uprawniona do otrzymania spadku może przekazać pieniądze na własne IKE, do pracowniczego programu emerytalnego lub je wypłacić.

W obu przypadkach środki te zwolnione są zarówno z podatku od dochodów kapitałowych, jak i z podatku od spadków i darowizn.

IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

Obok IKE funkcjonują też Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Są to podobne produkty, które pozwalają korzystać z ulg podatkowych. W przypadku IKZE zastosowano mechanizm pozwalający odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w momencie wycofywania oszczędności po przejściu na emeryturę oszczędzający zapłaci zryczałtowany podatek od przychodu w stawce 10 proc.

Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Roczny limit wpłat na IKZE jest niższy niż w przypadku IKE. W 2021 r. na IKZE można wpłacić maksymalnie 6 310,80 zł. Osoby samozatrudnione mogą wpłacić na IKZE najwyżej 9 466,20 zł.

IKE zamiast ZUS-u

Wkrótce na rynku pojawią się także „drugie” IKE. Powstaną one w wyniku kolejnej reformy OFE. Ich konstrukcja będzie jednak nieco inna.

– Po pierwsze, nie będziesz miał prawa do dysponowania tymi aktywami aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. To znaczy, że nie będziesz mógł ich wypłacić (jak w „normalnym” IKE), ani też nie będziesz miał wpływu na to, jak będą one inwestowane. W sensie faktycznym własność aktywów w ramach nowych IKE będzie iluzoryczna – pisze Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. Więcej o IKE po reformie OFE w tekście "Diabelska alternatywa: albo ZUS, albo pseudo-IKE".

Źródło:
Wojciech Boczoń
Wojciech Boczoń
analityk Bankier.pl

Ekspert z zakresu bankowości. Autor komentarzy, poradników, artykułów i raportów o bankowości skierowanych zarówno do branży, jak i jej klientów. Redaktor prowadzący branżowego serwisu PRNews.pl. Autor cyklu raportów "Polska bankowość w liczbach". Dziennikarz Roku 2013 według Kapituły Konkursu IX Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy Związku Banków Polskich. Dwukrotnie nominowany do nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka oraz laureat tej nagrody w 2014 r. Finalista Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Clubu Polska za 2019 r.

Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
dawidzia
Dla mnie prywatna czy nie, to poza emeryturą która mi sie należy oszczędzam sama oraz poprzez ppk, bo tak dodatkowo, i niewiele kosztuje, to czemu nie. A finalnie powinno się zebrać całkiem sporo na ten okres życia.
bankster-kreator
Prywatna emerytura. Jak działają IKE? Podobnie jak OFE, książeczki mieszkaniowe i wiele innych ciekawych konstrukcji. Działają podobnie jak metoda na "wnuczka", tylko ta metoda nazywa się na "emeryta" i działa na większą skalę.
demeryt_69
Czyli te kacze IKE nie mają wiele wspólnego z IKE - taśmy Obmajtka i ten szwindel POgrzebie sektę paranoika :)

Powiązane: Reforma OFE

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki