Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

IKZE: na czym polega indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?

IKZE: na czym polega indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego?
Spis treści

Odpowiedzialne życie finansowe zakłada regularne odkładanie środków na własną emeryturę. Dane ZUS pokazują jasno, że bez korzystania z takich narzędzi jak IKZE, możemy mieć duże problemy z utrzymaniem się po zakończeniu kariery zawodowej.

Eksperci od wielu lat podkreślają potrzebę oszczędzania na własną emeryturę. Niestety znajduje to również potwierdzenie w liczbach. Według analiz przeprowadzanych przez ZUS stopa zastąpienia, a więc stosunek pierwszej emerytury do ostatniego wypłaconego wynagrodzenia za pracę, obecnie wynosi 53,8%. Będzie jednak systematycznie spadać, aż w 2080 roku wyniesie zaledwie 23,1%. Wpływ na to ma wiele czynników, jednym z nich jest natomiast demografia i rosnąca długość życia. Potrzeba odkładania funduszy na własną emeryturę jest więc oczywistym elementem kształtowania odpowiedzialnego życia finansowego. W tym celu możemy skorzystać z kilku narzędzi. Jednym z nich jest IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Jak będzie wyglądać nasza emerytura?

Już osoby wchodzące na rynek pracy powinny zastanowić się nad tym, jak będzie wyglądać ich finansowe życie po zakończeniu kariery zawodowej. Niestety wiele wskazuje na to, że świadczenia wypłacane przez ZUS, choć stanowią istotną część naszych pensji, nie pozwolą na godne życie, a w wielu przypadkach uniemożliwią nawet regulowanie bieżących zobowiązań. Z pomocą przyszłym seniorom przychodzą specjalne programy, ułatwiające efektywne mnożenie posiadanego kapitału. Obok PPK i IKE jednym z nich jest IKZE. Ostatecznie warto pomyśleć również o innych narzędziach, takich jak odwrócona hipoteka, która jest w stanie „odmrozić” kapitał ulokowany w posiadanych nieruchomościach. Z pewnością najlepszym rozwiązaniem jest jednak skrupulatne oszczędzanie i wytworzenie w sobie nawyku odkładania funduszy, które zasilą konto seniora po przejściu na emeryturę.

IKZE: to nie to samo co IKE

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wprowadziła do naszego porządku prawnego alternatywę dla IKE, czyli Indywidualnego Konta Emerytalnego w postaci IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). Chociaż oba sposoby oszczędzania łączy przede wszystkim wspólny cel, jakim jest odkładanie środków na emeryturę, bardzo wiele je dzieli. Podstawowa różnica dotyczy przepisów podatkowych oraz samego modelu oszczędzania. Przy tym warto mieć świadomość, że z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego możemy korzystać również równocześnie z IKE czy z PPK. Można więc łączyć te produkty, by osiągać jeszcze większe korzyści.

Podstawowe informacje na temat IKZE

Przed rozpoczęciem korzystania z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego warto poznać podstawowe korzyści, które daje ten model oszczędzania na emeryturę:

  • Bez podatku Belki: zyski z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki.
  • Korzyści podatkowe: wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Wystarczy zadeklarować je w formularzu PIT. Ulga podatkowa – według obowiązującego w IKZE limitu w 2020 roku może wynieść maksymalnie 1066,31 zł w przypadku pierwszego progu podatkowego, 2007,17 zł w drugim progu podatkowym oraz 1191,76 w przypadku podatku liniowego.
  • Objęcie zryczałtowanym podatkiem: w przypadku wypłacenia środków z IKZE po przejściu na emeryturę trzeba będzie zapłacić jedynie zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.
  • Możliwość przeznaczenia na wkład własny kredytu: uzbieranie wkładu własnego to spory problem, który często staje na drodze do uzyskania finansowania. Środki zgromadzone w ramach IKZE mogą być przeznaczone w tym celu. Co więcej: nie trzeba ich wypłacać, bank „zamrozi” je i odblokuje po spełnieniu warunków.
  • Elastyczność: decydując się na założenie Indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego to my decydujemy, jak często odkładamy środki i w jakiej będą wysokości. Obowiązuje nas jedynie maksymalny roczny limit wpłat.
  • Od 16 roku życia: o swojej przyszłości mogą pomyśleć już osoby, które ukończyły 16 rok życia i osiągają dochody z tytułu umowy o pracę.
  • Bogata oferta: do dyspozycji osób chcących rozpocząć oszczędzanie pozostaje wiele ofert instytucji prowadzących IKZE. Rankingi pomagają w wybraniu najkorzystniejszej z nich.
  • Dziedziczenie: środki zgromadzone w ramach IKZE podlegają dziedziczeniu i w przypadku śmierci oszczędzającego zostaną przekazane wskazanej w umowie osobie lub spadkobiercom.

IKZE: limit wpłat 2021

Oszczędzanie w ramach indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego wiąże się z rocznym limitem wpłat, uzależnionym od wysokości przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2021 roku wynosi ono 5 259 zł, wobec czego limit IKZE to 6 310,80 zł.Tyle także możemy maksymalnie wpłacić na IKZE w ciągu jednego roku. Nie musimy dokonywać wpłaty jednorazowo: możemy dowolnie zarządzać swoimi finansami i np. ustalić kwotę, która co miesiąc będzie zasilać konto.

Limit wpłat IKZE dla samozatrudnionych

Osoby zatrudnione na etacie mogą korzystać z pracowniczych planów kapitałowych, które są bardzo atrakcyjnym modelem oszczędzania, w którym udział bierze nie tylko sam oszczędzający, ale również jego pracodawca, a do puli środków dokłada się również państwo. Z tej możliwości wykluczone są jednak osoby samozatrudnione, a więc przedsiębiorcy, którzy działają na rynku pracy na własny rachunek. Pewną formą rekompensaty, z której mogą korzystać od 2021 roku, jest w ich przypadku zwiększony limit wpłat na IKZE, wynoszący 1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto. W związku z tym limit IKZE dla samozatrudnionych wynosi w 2021 roku 9 466,20 zł.

Wypłata środków z IKZE

Zgodnie z tekstem ustawy środki zgromadzone na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego można wypłacić w dowolnym momencie. Od tego, kiedy to zrobimy, zależeć będzie jednak opodatkowanie, a więc również korzyści, które odniesiemy z oszczędzania w IKZE:

  • Wypłata po ukończeniu 65 roku życia i przynajmniej pięciu latach oszczędzania: to najkorzystniejszy scenariusz. Przewiduje bowiem objęcie wypłaty zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 10%. Choć wydaje się, że to sporo, w rzeczywistości sporo zyskujemy na corocznej możliwości dokonywania odliczeń od podatku.
  • Wcześniejsza wypłata: jeżeli zdecydujemy się na wypłacenie środków zebranych w IKZE wcześniej, będziemy musieli zapłacić podatek dochodowy zgodnie z przyjętym sposobem opodatkowania.

Warto również mieć świadomość, że w przypadku chęci wcześniejszej wypłaty funduszy z IKZE musimy zrobić to w całości i jednocześnie zlikwidować konto. Zachowujemy jednak, tak jak w przypadku IKE, możliwość transferu środków pomiędzy różnymi instytucjami prowadzącymi rachunki IKZE.

Odliczenia od podatku

W przypadku Indywidualnych Kont Zabezpieczenia emerytalnego z pewnością jedną z największych zalet jest możliwość osiągnięcia wymiernych korzyści podatkowych w postaci odliczenia wpłat od podatku dochodowego. Mogą tego dokonać zarówno osoby rozliczające się według skali podatkowej, jak i korzystające z podatku liniowego czy ryczałtu ewidencjonowanego. Nie ma przy tym znaczenia źródło osiąganych przychodów oraz sposób rozliczenia – każdy z małżonków może wykorzystać swój limit. Aby skorzystać z przysługującej ulgi, należy wpisać kwotę wpłaconą na IKZE w punkcie 7 części B formularza PIT/0.

Poradniki