REKLAMA

Pekao: Nowy Ład zwiększy presję popytową w gospodarce. Wzrost PKB w '22 powyżej 5,5 proc.

2021-05-17 09:54
publikacja
2021-05-17 09:54
Pekao: Nowy Ład zwiększy presję popytową w gospodarce. Wzrost PKB w '22 powyżej 5,5 proc.
Pekao: Nowy Ład zwiększy presję popytową w gospodarce. Wzrost PKB w '22 powyżej 5,5 proc.
fot. Lidia Muhamadeeva / / Shutterstock

Rozwiązania zaproponowane w Nowym Ładzie prawdopodobnie przełożą się na zwiększenie presji popytowej w gospodarce, wzrost PKB Polski w 2022 r. wyniesie ponad 5,5 proc. - oceniają ekonomiści Banku Pekao.

"Skala stymulacji gospodarki w ujęciu czysto makroekonomicznym wynosi około 0,3-0,4 proc. PKB. Od wielkości strumienia dodatkowych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych ważniejszy z punktu widzenia makro będzie ich rozkład. Zmiana nachylenia klina podatkowo-składkowego przesuwa bowiem dochód rozporządzalny od grup o wyższej stopie oszczędzania (niższej skłonności do konsumpcji) do grup o niższej stopie oszczędzania (wyższej skłonności do konsumpcji)" - napisano w raporcie Pekao.

"Efektem będzie zatem spadek stopy oszczędności sektora gospodarstw domowych i zwiększenie konsumpcji prywatnej. Pierwszy element zapewne znajdzie odzwierciedlenie w ceteris paribus mniejszych napływach środków na rynki aktywów i rynek nieruchomości, aczkolwiek trudno tu mówić o większym niż subtelny efekcie" - dodano.

Ekonomiści Pekao podnieśli swoją prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. do powyżej 5,5 proc.

"Program prawdopodobnie przełoży się na zwiększenie presji popytowej w gospodarce. Stanowi to dodatkowy argument, by spodziewać się w 2022 r. wysokiego wzrostu PKB (podwyższyliśmy naszą prognozę do powyżej 5,5 proc. rdr) i inflacji utrzymującej się poza górnym pasmem odchyleń od celu" - napisano.

Ekonomiści podkreślają, że Nowy Ład może też przyczynić się do niewielkiego zwiększenia podaży pracy, co może częściowo zrównoważyć popytowy wpływ programu. Dodają jednak, że główny kanał oddziaływania Polskiego Ładu pozostanie popytowy.

"Należy się również spodziewać niewielkich efektów podażowych. Obniżenie klina podatkowo-składkowego dla najmniej zarabiających powinno poprawić bodźce do podejmowania pracy poprzez obniżenie krańcowych stóp opodatkowania i zmniejszenie opodatkowania wejścia na rynek pracy. Tym niemniej, określenie wielkości tego efektu jest a priori niezmiennie trudne, co wynika ze zróżnicowania sytuacji potencjalnych beneficjentów tej zmiany: część z nich (osoby młode) już teraz korzysta z zerowej stawki PIT; różnica między opodatkowaniem emerytury i dochodu z pracy nie zmieni się w wyniku tego pakietu; prawdopodobnie największy potencjalny efekt może wystąpić wśród kobiet, o których skądinąd wiadomo, że charakteryzują się większą elastycznością podaży pracy" - napisano w raporcie.

"Niewielkie zwiększenie podaży pracy może zatem częściowo zrównoważyć popytowy wpływ programu, ale główny kanał oddziaływania Polskiego Ładu pozostanie popytowy. Pojawiające się w programie wskazanie co do utworzenia 500 tys. nowych miejsc pracy w najbliższych latach jest jednak, naszym zdaniem, bardzo realne choćby ze względu na perspektywę utrzymania bardzo wysokiego wzrostu PKB, bo przekraczającego 5 proc. rdr, w perspektywie najbliższych 10 kwartałów" - dodano.

W ocenie Pekao, zaproponowane zamiany w PIT i składce zdrowotnej mogą zwiększać deficyt sektora finansów publicznych o ok. 7-8 mld zł.

"Zaproponowane zmiany w PIT i składce zdrowotnej nie są neutralne dla budżetu, choć ich efekt netto jest stosunkowo niewielki (zarówno zmiana sposobu rozliczania składki zdrowotnej, jak i podwyżka kwoty wolnej same w sobie miałyby gigantyczny wpływ na dochody sektora finansów publicznych)" - napisano.

"Według naszych ocen, powinny one zwiększyć deficyt SFP o ok. 7-8 mld zł. Dodajmy, że można oczekiwać wzrostów wpływów z tytułu VAT w skali 1,5-2 mld zł, które to wpływy będą dodatkowo koszt budżetowy zmian dalej obniżać" - dodano.

W sobotę w trakcie konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowany został nowy program społeczno-gospodarczy Polski Ład.

Przewiduje on m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, likwidację możliwości odpisania składki zdrowotnej od podatku, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. z 85 tys. zł, dodatkowe wsparcie dla rodzin z dziećmi, a także nowe rozwiązania dot. polityki mieszkaniowej.

Autorzy programu oceniają, że średni roczny koszt projektów zaproponowanych w Polskim Ładzie to 72,4 mld zł, a maksymalny koszt do 2030 r. ma wynieść 651,6 mld zł. W programie zaznaczono, że kwoty oszacowano przy uwzględnieniu wzrostu inwestycji prywatnych. (PAP Biznes)

pat/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (2)

dodaj komentarz
siema123
Skoro 500+ wywołał kryzys demograficzny to myślę że nowy ład wywoła kryzys gospodarczy ale co ja tam wiem, jestem tylko frajerem bez szkoły.
jpelerj
Jak Pekao, to powinno być jak w CBOS: wzrost co najmniej powyżej 6,5! A co!

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki