REKLAMA
PIT 2023

PROTEKTOR: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r.

2023-11-29 20:55
publikacja
2023-11-29 20:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tresc_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-29
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033534 („Spółka”), na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym podaje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 29 listopada 2023 r. wraz z informacją przy każdej uchwale dotyczącą liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Spółki, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- nie wystąpiły projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;

- nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;

- do protokołu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów co do podjęcia żadnej z uchwał.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia lub dokumentów będących przedmiotem głosowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została udostępniona na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.protektorsa.pl/raporty/biezace/ jako załączniki do raportu bieżącego numer 28/2023, a także stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Treść uchwał.pdfTreść uchwał.pdf Treść uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2023-11-29 Kamil Gajdziński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki