REKLAMA

POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA: Zmiana siedziby Spółki.

2022-05-10 17:23
publikacja
2022-05-10 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-10
Skrócona nazwa emitenta
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA
Temat
Zmiana siedziby Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 09 maja 2022 r. Emitent otrzymał informację z Sądu Rejestrowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą wpisu zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany siedziby Spółki, którą jest miasto stołeczne Warszawa.

Nowy adres siedziby Spółki: ul. Chłodna 51, 00 – 867 Warszawa.

Decyzja o zmianie siedziby Spółki zapadła na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbytego w dniu 21 marca 2022 r.

Podstawa prawna :
par.5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-10 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki