REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PCC EXOL S.A.: Aktualizacja raportu o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.

2021-06-22 14:22
publikacja
2021-06-22 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Aktualizacja raportu o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z umową kredytową z BOŚ S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 czerwca 2021 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu wpisu w Rejestrze Zastawów w przedmiocie ustanowienia zastawu rejestrowego do kwoty 82 500 000 zł na rzecz Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („BOŚ”) na mieniu ruchomym oraz prawach wchodzących w skład wydziałów produkcji, tj.:

- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-1, położonego w Brzegu Dolnym,
- Wydziału Produkcji Siarczanowanych ETS położonego w Brzegu Dolnym,
- Wydziału Produkcji Etoksylatów ETE-2 położonego w Płocku,
które to wydziały stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa PCC EXOL S.A.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony tytułem zabezpieczenia wierzytelności BOŚ w związku z umową kredytową w kwocie 55 mln zł z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Łączna aktualna wartość ewidencyjna obciążanego mienia ruchomego oraz praw dotyczących Wydziałów Produkcyjnych: Etoksylaty ETE-1 i Siarczanowane ETS położonych w Brzegu Dolnym oraz Etoksylaty ETE-2, położonego w Płocku wynosi ok. 83 mln zł. Tym samym wartość obciążanych aktywów przekracza kryterium 10% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, co spowodowało uznanie tych aktywów łącznie za znaczące.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2021-06-22 Zbigniew Skorupa Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki