REKLAMA

ODLEWNIE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 rok

2022-05-19 19:32
publikacja
2022-05-19 19:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2021 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 19 maja 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty akcjonariuszom Spółki dywidendy za 2021 r. w kwocie 8 043 848,40 zł (osiem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych i czterdzieści groszy) na następujących zasadach:
a)w podziale dywidendy może uczestniczyć 20 109 621 sztuk akcji (dwadzieścia milionów sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden sztuk akcji).
b)na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,40 zł (czterdzieści groszy),
c)dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2021 (dzień dywidendy) ustala się na 30 maja 2022 r.
d)ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 czerwca 2022 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2022-05-19 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2022-05-19 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki