REKLAMA

MANGATA HOLDING SA: Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 wraz z oceną Rady Nadzorczej.

2021-03-31 06:29
publikacja
2021-03-31 06:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 wraz z oceną Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2020, zgodnie z którą postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o przeznaczenie całości zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2020 roku wynoszącego 18.471.867,52 zł na wypłatę dywidendy. Jednocześnie postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie dodatkowej kwoty 11.573.975,48 zł z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy wyniosłaby 30.045.843,00 zł, co stanowi dywidendę w kwocie 4,50 zł na jedną akcję. Dywidendą objęte byłyby wszystkie akcje Spółki, tj. 6.676.854 akcje.

Jednocześnie, na podstawie wyżej wymienionej uchwały, Zarząd postanowił złożyć Radzie Nadzorczej Emitenta, celem dokonania oceny, wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2020 zgodnie z powyższymi założeniami.
W dniu 30 marca 2021 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w przedmiocie pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy zgodnie z powyższymi założeniami.
Ostateczną decyzję w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-31 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki