1,1000 zł
-0,45% -0,0050 zł
LIBET S.A. (LBT)

Aktualizacja wyceny składników majątku trwałego spółek grupy kapitałowej LIBET S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-20
Skrócona nazwa emitenta
LIBET S.A.
Temat
Aktualizacja wyceny składników majątku trwałego spółek grupy kapitałowej LIBET S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) niniejszym informuje, iż dnia 20 lipca 2018 roku Spółka otrzymała wykonane na zlecenie Spółki wyceny składników majątku trwałego Spółki i spółek zależnych Spółki co do nieruchomości i rzeczy ruchomych. Ustalenie wartości nieruchomości Spółki i spółek zależnych (własność/użytkowanie wieczyste) dokonano na dzień 14 lipca 2018 roku w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej. Ustalenia wartości ruchomości (własność) dokonano na dzień 16 lipca 2018 roku metodą odtworzeniową w warunkach rynkowych oraz w podejściu porównawczym z uwzględnieniem stopnia zużycia fizycznego, funkcjonalnego i ekonomicznego. Obydwie w/w wyceny wskazują, iż sumaryczna wartość w/w składników majątku trwałego Spółki i spółek zależnych wynosi 314.991.000 PLN (słownie: trzysta czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wycena została sporządzona w celu przygotowania się Spółki do procesu konwersji zadłużenia kredytowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-07-20 Thomas Lehmann Prezes Zarządu
2018-07-20 Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.