REKLAMA

LENA LIGHTING: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.05.2021 roku.

2021-04-27 09:26
publikacja
2021-04-27 09:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_LENA_LIGHTING_2021-04-27.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_Lena_Lighting_SA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowania_Pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja-_liczba_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_Ogloszenia_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-27
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.05.2021 roku.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Lena Lighting Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (warunki opisane są w punkcie V), które obejmują w szczególności:
a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiadanie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,
c) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Treść ogłoszeń znajduje się w poniższych załącznikach
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ LENA LIGHTING 2021-04-27.pdfOgłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ LENA LIGHTING 2021-04-27.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki
Projekty uchwał ZWZ Lena Lighting SA .pdfProjekty uchwał ZWZ Lena Lighting SA .pdf Projekty uchwał ZWZA
Formularz głosowania Pełnomocnika.pdfFormularz głosowania Pełnomocnika.pdf Formularz głosowania pełnomocnika
Informacja- liczba akcji.pdfInformacja- liczba akcji.pdf Informacja o liczbie akcji
Załącznik do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdfZałącznik do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Informacje dodatkowe dotyczące ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-27 Włodzimierz Lesiński Prezes Zarządu
2021-04-27 Tomasz Wencławek Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki