REKLAMA

Kwartalne wyniki LiveChat powyżej konsensusu

2020-06-30 23:22
publikacja
2020-06-30 23:22
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

W roku finansowym zakończonym 31 marca 2020 r grupa kapitałowa LiveChat Software osiągnęła 130,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 76,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Oznacza to wzrost o odpowiednio 19,7 i 33 proc. w stosunku do poprzedniego roku finansowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Na poziomie jednostkowym LiveChat Software osiągnął przychody w wysokości 130,9 mln zł i 75,8 mln zł zysku netto.

Jak podała spółka istotny wpływ na zysk netto w 2019/20 roku finansowym miało zastosowanie ulgi podatkowej wynikającej z programu IP Box.

"Oszczędność podatkowa wynikająca z zastosowania tego programu w odniesieniu do przychodów z naszych aplikacji wyniosła 10,6 mln zł" - napisano w komunikacie.

Istotny wpływ na raportowane wyniki ma również kurs dolara, co wiążę się z tym, że praktycznie całość przychodów spółka generuje w dolarach amerykańskich ( a koszty ponosi zarówno w dolarach, jak również w polskich złotych.

Wyniki LiveChat Software w czwartym kwartale 2019/2020 okazały się lepsze od konsensusu PAP Biznes. Przychody sięgnęły w tym okresie 36 mln zł (konsensus zakładał 35,6 mln zł), EBITDA wyniosła 26,1 mln zł (wobec konsensusu 23,8 mln zł), EBIT sięgnął 23,7 mln zł (konsensus zakładał 22,2 mln zł), a zysk netto - obejmujący jednak ulgę podatkową IP Box - wyniósł 29,2 mln zł. Konsensus na zysk netto wynosił 22,6 mln zł, ale nie obejmował ulgi podatkowej.

W trakcie roku finansowego LiveChat Software zanotował wzrost liczby klientów swoich rozwiązań. W przypadku rozwiązania LiveChat liczba płacących klientów na koniec marca 2020 r wyniosła 28.784 wobec 26.379 przed rokiem.

Liczba klientów LiveChat rosła w każdym miesiącu roku finansowego z wyjątkiem grudnia. W IV kwartale roku obrotowego 2019/20 stosunkowo niski przyrost liczby klientów był rekompensowany przez silny wzrost ARPU i średniej ceny sprzedaży (ARPU w grupie nowych klientów).

W przypadku ChatBot liczba płacących klientów na koniec roku finansowego wyniosła 1108 wobec 480 rok wcześniej. Tu również zanotowano wzrost ARPU i średniej ceny sprzedaży w IV kwartale, co wynika z wprowadzenia nowych planów abonamentowych w styczniu 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy wyniki Livechat Software w czwartym kwartale roku obrotowego 2019/20 oraz ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes i wyników poprzednich okresów. Dane w mln PLN.

Wynik na poziomie netto uwzględnia efekt zastosowania ulgi podatkowej wynikającej z programu IP Box, czego nie obejmował konsensus.

4Q2019/20

wyniki

kons.

różnica

r/r

q/q

YTD2019/20

rdr

Przychody 36,0 35,6 1,2% 22,4% 11,5% 130,9 19,7%
EBITDA 26,1 23,8 9,5% 30,8% 20,0% 88,4 18,6%
EBIT 23,7 22,2 6,6% 26,1% 16,0% 81,9 15,7%
zysk netto j.d. 29,2 22,6 29,5% 92,5% 78,2% 76,1 33,0%
marża EBITDA 72,3% 66,9% 5,49 4,63 5,16 67,55% -0,64
marża EBIT 65,7% 62,4% 3,34 1,90 2,55 62,60% -2,16
marża netto 81,1% 47,5% 33,60 29,55 30,37 58,16% 5,79

LiveChat Software chce wypłacić z zysku netto za rok obrotowy 1 kwietnia 2019 - 31 marca 2020 dywidendę, która łącznie z dwiema zaliczkami wyniesie 2,48 zł na akcję. Na dywidendę spółka przeznaczy tym samym blisko 12 mln zł.

W styczniu 2020 roku LiveChat wypłacił już tytułem zaliczki 0,60 zł dywidendy na akcję, dodatkowo spółka chce wypłacić kolejną zaliczkę, również w wysokości 0,60 zł na akcję.

Dniem ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy będzie 30 lipca, a jej wypłata nastąpi 6 sierpnia. Z kolei dniem ustalenia prawa do pozostałej części dywidendy (1,28 zł na akcję) ma być 25 sierpnia, a jej wypłata nastąpiłaby 1 września.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za poprzedni rok obrotowy podejmie walne zgromadzenie LiveChat Software.

Przed rokiem spółka wypłaciła 1,95 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki